Dessuten må kirkefolket i Fana og Åsane se langt etter de nye planlagte nærkirkene på Haukås og i Ytrebygda. Planlagt vedlikehold av kirker og utbygging av kirkegårdene må også utsettes på ubestemt tid. Dessuten vil middelalderkirkene i Bergen fortsette å forfalle.

Onsdag 29. oktober skal Kirkelig Fellesråd behandle Byrådets forslag til kirkebudsjett for Bergen. Fungerende kirkeverge Martin Kulild legger ikke skjul på at det blir kraftige nedskjæringer på kirkesektoren dersom Bystyret godkjenner Byrådets forslag.

Nærkirker kuttet

Mens kirkevergen gikk inn for et budsjett på vel 87,5 millioner kroner, har Byrådet brukt sparekniven og kuttet dette budsjettforslaget med over 3,5 millioner kroner, til 84 millioner kroner.

— Konsekvensene vil være omfattende, hevder kirkevergen i sin innstilling til Kirkelig Fellesråd. I første omgang foreslår han at Fellesrådet, der alle byens menigheter er representert, ber Bystyret skaffe de vel 3,5 millionene som er strøket fra det opprinnelige budsjettforslaget. Dessuten vil man ha inn igjen en rekke millioninvesteringer til nye nærkirker, utbygging av Bønes kirke og utvidelse av kirkegårder inn på kommunens økonomiplan for perioden 2004 til 2007.

Ingen kirkekonserter?

Fungerende kirkeverge Martin Kulild er ikke konkret når det gjelder hvilke kirkelige sparetiltak som venter, dersom ikke Bystyret følger denne oppfordringen. Men han lister likevel opp i fleng hvilke alternativer man står overfor: Enkelte kirker kan bli stengt for begravelser, stengning av Åsane gamle kirke, ytterligere nedbemanning på kirkegårdene, redusert vedlikehold av byens kirker, og stengning av kirkene for konserter og andre arrangementer på hverdager. En ytterligere nedskjæring vil også gå på bekostning av tjenestene som ytes i kirkene og på kirkegårdene, hevder Kulild.

Utsetter på Møllendal

Det kan også bli smått med investeringer på kirkesektoren de fire-fem neste årene. Ifølge Byrådets forslag til kirkebudsjett, vil det kun bli tre millioner kroner til restaurering av middelalderkirkene Mariakirken, Korskirken og Domkirken neste år, og ytterligere 4,5 millioner i 2007. Arbeidene som må gjøres for å hindre ytterligere forfall, er kostnadsregnet til over 100 millioner kroner. Dessuten foreslås det noen mindre investeringer til kirkeorgler, kirkegårder og tiltak for bevegelseshemmede i kirkene.

Kirkevergen reagerer også på at Byrådet vil utsette utskifting av ovnene på Møllendal krematorium med ett år. Det vi si at arbeidene skal skje i 2005 og 2006. Men en ny forskrift tilsier at utskifting til mer miljøvennlig teknologi må skje innen 1. januar 2005 for å unngå å måtte betale straffegebyrer.