Onsdag skal Høyres stortingsgruppe diskutere hvorvidt Oslo skal søke OL i 2022. Der er det trolig klart flertall for ja. I Fremskrittspartiet er frykten stor for at de to største partiene, Høyre og Ap, vil tvinge gjennom søknaden.

- Sier Høyres stortingsgruppe ja, vil vi fremme en sak til landsstyret om at Frp må gjøre en ny vurdering av regjeringssamarbeidet med Høyre, sier Frank Willy Djuvik, fylkesleder i Sogn og Fjordane Frp.

Partiets landsstyremøte går av stabelen siste helgen i oktober. Det er ventet at også regjeringen vil legge frem sin OL-sak i slutten av måneden.

- Må bryte samarbeidet

Sammen med Troms spilte Fremskrittspartiets fylkeslag i Sogn og Fjordane en hovedrolle da landsmøtet i vår sa nei til Oslo-OL. Den gang trosset de partiledelsen, som ikke ønsket en avstemning om saken.

Nå er Djuvik på ny klar for å tale partiledelsen midt imot - om nødvendig.

- Det er landsstyret som har vedtatt regjeringssamarbeidet, og det er landsstyret som vedtar om vi eventuelt skal gå ut av samarbeidet. Og i Landsstyret er det fylkeslagene som har flertall.

- Hvis Høyre sier ja til å bruke 35 milliarder, kanskje mer, på et OL, så forventer jeg tilsvarende sum til Frps saker. Dette må også være penger utenfor statsbudsjettet. Hvis ikke så skjer, mener jeg vi må bryte samarbeidet, sier Djuvik.

Tror på OL-nei

Djuvik peker på at Frp har lovet velgerne å satse på bedre infrastruktur, vekstfremmende skatte- og avgiftslettelser, bedre eldreomsorg og mer ressurser til politiet.

- Om Høyre binder opp flere titalls milliarder i statsbudsjettet til å arrangere OL, så går det på bekostning av det vi har lovet velgerne, sier Djuvik, som presiserer at han tror fortsatt på et nei fra Høyres stortingsgruppe.

- Vi tar ikke sorgene på forskudd og har fremdeles stor tro på at Høyres stortingsrepresentanter, uavhengig av hva de personlig måtte mene, ser hvor store konsekvenser dette vil ha for regjeringssamarbeidet og kommende satsinger fra Høyre-Frp-regjeringen.

Tror ikke Ap og Høyre sier ja

Forslaget fra Frp i fjordfylket får også denne gangen støtte fra Troms Frp.

- Det står ingenting i regjeringsplattform om OL. Dette er derfor absolutt noe en bør diskutere. Dette handler om hvordan en bruker pengene våre, sier fylkesleder Geir Arne Winther.

I andre fylker er de derimot av en annen oppfatning.

- Dette har jeg ikke tenkt over, sier Gustav Bahus, fylkesleder i Hordaland.

- Nå tror ikke jeg det blir noe OL, men det blir for drastisk å stille ultimatum, sier Ronny Berg, fylkesleder i Finnmark.

Frps finanspolitiske talsmann, Gjermund Hagesæter, synes ikke det er noen god idé å true med regjeringskrise på dette spørsmål. Han har derimot ikke tro på at det blir noen problem.

- Jeg er ganske sikker på at det ikke blir noe OL. Ja, det kommer ikke til å bli et OL i Oslo.

- Hvordan kan du være så sikker?

- Det er debatten sånn som den har utviklet seg i opinionen. Motstanden er stor. Legger du sammen alle faktorene er det min konklusjon at jeg tviler veldig sterkt på at det blir OL. Jeg tviler på at både Ap og Høyre sier ja, sier Hagesæter.