«Dersom vi ikke kommer frem med vårt krav om økt bemanning, avslutter vi vårt arbeidsforhold på Fyllingsdalen sykehjem».

Det er den kontante beskjeden fra sykepleierne ved sykehjemmet. Den kommer frem i en bekymringsmelding som sykepleiere har sendt til «ansvarlig ledelse» ved sykehjemmet.

Det var BA som først refererte fra meldingen på mandag.

Bekymringsmeldingen tar for seg arbeidsforholdene ved sykehjemmet, som de ansatte mener er blitt uholdbare.

Les hele bekymringsmeldingen her

Gamle Florida

Knappe tre måneder etter sykehjemmet åpnet, er det allerede opprør. Fyllingsdalen sykehjem består blant annet av plassene fra gamle Florida sykehjem. Der ble det i fjor skrevet flere artikler i BT og BA om arbeidsforholdene.

På det nye sykehjemmet er forholdene ikke bedret seg, skal vi tro bekymringsmeldingen.

«Bemanningen på Fyllingsdalen oppleves som utilstrekkelig i forhold til arbeidsoppgaver og pasientantall. Det oppleves som umulig å få gjennomført alle arbeidsoppgaver på en god og riktig måte. Pasientene blir ikke godt nok iverattt, og får for dårlig oppfølging i løpet av døgnet» skriver de.

Sjelden vare

Fylkesleder Mette Mikkelsen i Norsk Sykepleierforbund i Hordaland sier det er sjelden sykepleiere velger å true med det kollektiv oppsigelse.

— Det er ikke mulig å si opp på denne måten, men dette er nok et uttrykk for en frustrasjon. Når fortvilelsen blir stor nok over arbeidshverdagen, er det ikke rart at de nevner det. Blir det ikke orden på bemanningssituasjonen vil det ikke overraske meg om flere ser seg om etter nytt arbeid. Det er ingen som ønsker å jobbe under forhold som går ut over pasientsikkerhet og kvalitet i arbeidet en gjør, sier Mikkelsen til bt.no.

Overrasket

Helsebyråd Hilde Onarheim (H) vil ikke love flere ressurser til sykehjemmet, og ber de ansatte om å gi arbeidsplassen sin mer tid.

— Sykehjemmet har fått økte lege- og pleieressurser. Det er ikke planlagt økte ressurser utover dette, men det er viktig å sikre kompetansen til de som er på jobb. Her sliter vi. Det er svært vanskelig å rekruttere sykepleiere til sykehjem i Bergen for tiden, sier byråden til BA.