Trafikksituasjonen i Bergen er igjen blitt et tema etter at det ble kjent at BNR, som har kontrakt på båtruten «Snarveien» mellom Askøy og Nøstet, planlegger å gi opp rutedriften.

— Nå må Askøy kommune ta større ansvar for å få ned personbiltrafikken inn til Bergen i rushtiden, og styrke kollektivtilbudet, mener leder av komité for miljø og utvikling i Bergen kommune, Ruth Grung (Ap).

— I dag er det Bergen som får alle ulempene med veksten i privatbilisme fra nabokommunene, mener komitélederen.

Hvis ikke nabokommunene kommer opp med strakstiltak, vil hun at Bergen kommune skal vurdere å bygge nye bomstasjoner på hovedinnfartsårene fra Askøy og Sotra.

— Vi skulle sett at vi hadde et fullverdig kollektivsystem før vi satte i verk tiltak mot privatbilistene, men trafikkutviklingen i Bergen har eksplodert de siste årene. Det haster med alle tiltak som får folk til å reise kollektivt.

Sprenger trafikksystemet

For Bergen er fremkommeligheten i dag et stort problem.

— Overbelastningen skyldes først og fremst trafikken fra Askøy og Sotra, hevder Grung.

  • Nabokommunene tar det for gitt at Bergen skal løse problemene når de står i stampe over broen. Skal regionen utvikle seg, må vi samarbeide om en løsning, advarer komitélederen.

Hun tror ikke at bredere veier eller tunneler i kryss og tvers er løsningen. Å få ned privatbilismen og legge bedre til rette for kollektivtransport er heller veien å gå. Men da må Askøy og Sotra vise større engasjement, mener hun.

- Gå til fylkeskommunen

— Slik det er i dag har ingen av nabokommunene lagt frem konkrete strakstiltak, sier Grung, og viser til at Askøy som vekstkommune har fått ekstra midler fra staten for å løse utfordringene denne statusen gir. Nå bør noen av disse pengene gå til å støtte opp om kollektivtilbudet, ved å satse mer på innfartsparkering og utbedring av busstilbudet, mener hun.

  • Når det kommer til opprettholdelse av båtruten «Snarveien» må Askøy gå i dialog med fylkeskommunen, som har ansvar for det totale kollektivtilbudet, og presse frem en ytterligere samordning mellom det ordinære busstilbudet og sjøtransporten, mener hun.

- Meningsløst

— Dette er helt meningsløst, sier Askøy-ordføreren, og viser til at han blant annet har stått på barrikadene for å beholde «Snarveien». På samme tid har Bergen kommune vedtatt å kutte Nøstet som stoppested for gratisbussen mange av båtpassasjerene var avhengige av.

— Å true med bompenger blir helt feil. Ruth Grung burde heller ordne opp i denne bussruten, mener Hanselmann.

Han synes Grung svartmaler situasjonen når det gjelder kollektivtransport i området.

— Tide har vist vilje til å utbedre busstilbudet, og for ett år siden økte de antall avganger mellom Bergen og Kleppestø i rushtiden på morgen og ettermiddag, påpeker Hanselmann.

— Askøy kommune har på sin side bidratt til sin del av kollektivpotten, mener ordføreren, og peker på at kommunen nylig har vedtatt å kjøpe tilbake parkeringsplasser i forbindelse med den planlagte storutbyggingen på Kleppestø. 300 parkeringsplasser til en verdi av 66 millioner kroner skal stå til gratis disposisjon for askøyværinger som skal videre til Bergen med buss eller båt.

Hva synes du om forslaget fra Ruth Grung? Kommentér her!