I dag var det innkalt til ekstraordinært fakultetsstyremøte ved Universitetet i Bergen. Der ble det vedtatt å legge opp til nedleggelse av masterstudiet i manuell terapi – såfremt det ikke skaffes permanent finansiering på 1,6 millioner årlig.

Utlyst med forbehold

— Studiet vil bli utlyst, men med forbehold til de som søker om at det kan skaffes permanent finansiering, sier Per Omvik, dekanus på det medisinsk-odontologiske fakultet.

Han håper å ha avklart hvorvidt studiet kan opprettholdes innen oktober i år.

Den toårige kliniske masterutdanningen i manuell terapi ved Universitetet i Bergen er den eneste i sitt slag i Norden. Studiet er alene om å kvalifisere fysioterapeuter til å praktisere som manuellterapeuter for pasienter med muskel- og skjelettplager. 24 studenter tas inn på hvert kull.

Siden starten har 74 fysioterapeuter tatt masterutdanningen, og fire av dem er nå i ferd med å ta doktorgrad

Advarer mot nedlegging

— At man vurderer å legge ned studiet for å spare en skarve million, er uforståelig, sier førsteamanuensis og studieleder Alice Kvåle.

Kvåle mener det er uforsvarlig, både samfunnsøkonomisk og kvalitetsmessig, å kutte ut studiet fra januar 2009.

— Vi har brukt åtte år på å bygge opp undervisnings- og forskningskompetanse, og har en viktig samfunnsfunksjon i å utvikle mer forskning innen muskel-og skjelettfeltet.

FRYKTER NEDLEGGELSE: Dekanus Per Omvik ved det medisinsk-odontologiske fakultet sier studiet vil bli utlyst med forbehold.