LES OGSÅ: Men hos HSD er det jubel...

Byrådets skjebne blir avgjort på et ekstraordinært bystyremøte torsdag i neste uke. Det er klart etter et møte i bystyrets forretningsutvalg i dag.

Ap, SV og Rv vil fremme mistillitsforslag mot byrådet, med mindre byrådet innkaller til ny generalforsamling i Gaia Trafikk og stemmer for en fusjon.

Frp i tenkeboksen

Venstresiden er imidlertid avhengig av Frps støtte for å få flertall for mistillitsforslaget. Frp støtter kravet om fusjon og ny generalforsamling, men har ennå ikke bestemt seg for om de vil bli med på mistillitsforslaget.

Frps gruppeleder Liv Røssland vil ikke utelukke mistillit.

— Det kan faktisk skje. Ut fra det jeg vet så langt, er byrådets begrunnelse for å utsette fusjonen syltynn. Warloe hadde et klart mandat fra bystyret i dag, og det bryter han. Men jeg vil både høre Warloes begrunnelse og drøfte dette i bystyregruppen før jeg feller en endelig dom, sier Røssland.

Blir Frp med på å kaste byrådet, er det trolig opp til det største opposisjonspartiet, Arbeiderpartiet, å danne nytt byråd.

For at byrådet skal måtte gå av, må et flertall i bystyret stemme for mistillit på to etterfølgende bystyremøter. Neste ordinære møte er først 18. september. Hvis bystyret ønsker å kaste byrådet før sommeren, må det altså innkalles til nok et ekstraordinært møte.

- Fikk sjokk

— Jeg fikk nesten sjokk da jeg fikk vite at byrådslederen ville gå inn for å utsette fusjonen. Han går mot bystyrets vedtak, sier gruppelederen i Arbeiderpartiet, Terje Ohnstad.

Oddny Miljeteig (SV) var også til stede under generalforsamlingen i Gaia, og hun brukte sterke ord for å karakterisere byrådslederens handlemåte.

— Når jeg ser hvor lett han tar på et bystyrevedtak, er jeg glad SV ikke gjorde noen avtale med byrådspartiene om Gaia før bystyremøtet. Den hadde vel blitt brutt ved første og beste korsvei, sier hun til bt.no.

— På tre uker har Warloe klart å opptre slik at byrådet sitter igjen med null politisk troverdighet og ære.

- Er bare utsatt

Byrådsleder Henning Warloe sier til bt.no at han ikke kan se at han har gått imot noen fusjon

— Jeg har utelukkende stemt for å utsette fusjonen til vi har fått en skikkelig vurdering av tilbudet fra Arriva.

Warloe begrunner dette med hensynet til mindre aksjonærer etter at det er kommet inn et bud på selskapet. Sammen med stemmene fra Os kommune, som også går inn for utsettelse, ble det flertall på Gaias generalforsamling for å utsette fusjonen. Dette betyr i praksis at det ikke vil være mulig å gjennomføre en fusjon melleom de to selskapene i år.

Heller ikke Høyres gruppeleder, Hilde Onarheim, mener det ikke er grunnlag for å kaste byrådet.

— Warloe var helt tydelig på møtet. Han gikk ikke mot fusjon, han stemte for en utsettelse for å beskytte kommunens interesser, sier hun.

Det er en oppfatning gruppeleder i KrF, Kristian Helland deler. Warloe selv sier dette om et mistillitsforslag:

— Hva bystyret velger å gjøre, kan jeg som byrådsleder ikke legge meg opp i. Men jeg mener jeg har holdt meg innenfor bystyrets vedtak. Jeg var veldig tydelig på at jeg ikke gikk mot fusjon, sier han.

Listet opp

Ved generalforsamlingens begynnelse i 10.00-tiden gikk Terje Søviknes på talerstolen og argumenterte for utsettelse. Han viste til 400-millionerkronersbudet fra den britiske transportgiganten Arriva – som bt.no skrev om i går.

Søviknes mener Gaia-styret ikke har fått tilstrekkelig informasjon i saken til å gå for «Tide»-løsningen – en fusjon mellom Gaia og HSD.

Frp-ordføreren listet opp fire punkter som han mener taler for utsettelse:

  • Budet er så økonomisk bra at det i seg selv burde utløse en utsettelse.
  • Arriva skriver i sitt tilbud at de vil etablere et norsk hovedkontor i Bergen om de får tilslaget.
  • De to store eierne, Bergen og Os kommune, har en utredningsplikt overfor sine politiske organ som ikke er godt nok ivaretatt i forhold til Arriva-budet.
  • Frykt for at aksjonærene kan komme i erstatningsansvar dersom budet ikke blir håndtert skikkelig.