EIRIK DAMSGAARD

Rundt 30 miljøarbeidere i Hordaland går usikre tider i møte.

– I verste fall kan 40 prosent av driften være truet, bekrefter daglig leder Eyvind Elgesem i Ungplan AS.

Årsaken er de ansattes turnusordninger, som strider mot arbeidsmiljøloven.

For lange perioder I dag jobber de ansatte én uke på og én uke av vakt. Ungplan AS skal ha fått muntlig beskjed fra Arbeidstilsynet om at arbeidsperiodene ved barnevernsbedriften er for lange.

Arbeidsmiljølovens paragraf 46 legger til grunn at maks arbeidstid er ni timer i døgnet og 40 timer i uken.

Ved sovende vakter og beredskapsvakter gjelder egne bestemmelser.

Det foreslås at de ansatte jobber tre til fire dager på vakt, før hvileperioden på en uke.

Direktoratet for Arbeidstilsynet behandler nå søknaden om dispensasjon for den private barnevernsgiganten, som har 230 ansatte og nær 100 ungdommer i ulike tiltak.

Inntaksstopp Inntil saken er avgjort, er det erklært full inntaksstopp.

– Vi har orientert de ansatte om risikoen for oppsigelser. Jeg er optimistisk, og vi satser alt med tanke på videreføring av opplegget vårt, sier Elgesem.

Dersom ikke Ungplan får dispensasjon, vil det knekke en allerede presset økonomi.

– Da må vi begrense driften til akuttinstitusjoner og familiebaserte tiltak, sier Elgesem.

Det betyr at Ungplan kutter 34 plasser for ungdom, og retter virksomheten mot poliklinisk arbeid, familierådgivning og hjelp til barnevernskontor.

– Et helt nytt konsept, sier Elgesem.

Enstemmig fra ansatte – Veldig beklagelig. Vi venter spent på avklaringen, sier tillitsvalgt for de ansatte, June Emanuelsen.

Hun sier at samtlige ansatte ønsker en turnusordning med tre til fire dager på vakt i slengen.

Jurist Hege Andersen ved Direktoratet for Arbeidstilsynet bekrefter at søknaden fra Ungplan er til behandling.

– Vi skal konkret vurdere arbeidsordningen Ungplan har søkt om, sier hun.

Avslag på dagens ordning vil bli anket til Arbeidsdepartementet.