Soppfjernings-middelet «Killer Soppdreper» har et mer treffende navn enn Statens forurensningstilsyn setter pris på.

Produktet inneholder såkalt TBT-naftenat, som er totalforbudt i Norge fordi det er miljøskadelig og helsefarlig.

Sendt til 150 forhandlere

Likevel har Bergen Malingfabrikk frem til ganske nylig produsert fem produkter som inneholder TBT-naftenat:

  • Killer Soppdreper
  • Killer Sopp— og grønskevask
  • Tre-sir
  • Felleskjøpets tregrunning
  • Edel Lux 1

— Vi trodde ikke det var noen slike produkter på markedet, og ble overrasket da vi fant ut at det var det, sier seksjonssjef Cecilie Kristiansen i SFT.

TBT-naftenat kan gi skader på sentralnervesystemet, immunforsvaret, forplantningsevnen og fostre. Stoffet brytes ned sakte, og hoper seg opp i organismer.

10. juni sendte Kristiansen et brev til Bergen Malingfabrikk og gjorde oppmerksom på at TBT-naftenat er forbudt å produsere, importere, eksportere, omsette og bruke. Først da stoppet fabrikken produksjonen, til tross for at forbudet har eksistert siden januar 2003. Problemet er at varene allerede er sendt ut til 150 fargehandlere som har de ulovlige produktene i hyllene.

Det har fått malingfabrikkens advokat, Karsten Solberg, til å gå til frontalangrep på SFT:

- Var i god tro

«Bergen Malingfabrikk AS kan imidlertid under ingen omstendighet finne seg i at selskapet skal lide økonomisk tap som følge av den situasjonen man nå er kommet i.

Dersom SFT ikke aksepterer at produkter med råvarer som nå er forbudt å produsere og benytte (...), kan selges og nyttes, eller SFT ikke frivillig aksepterer å refundere malingfabrikken sine kostnader med å trekke disse produktene tilbake, vil Bergen Malingfabrikk AS måtte kreve erstatning av SFT, eventuelt av firmaet som har solgt råvarene til malingfabrikken og/eller selskapet som er ansvarlig for malingfabrikken sine datablad», skriver Solberg i svarbrevet til SFT.

Advokaten mener fabrikkledelsen har vært i god tro, og at et eventuelt vedtak om tvangsmulkt, som tilsynet har varslet, vil være ugyldig.

Solberg hevder SFT har informert altfor dårlig om forbudet, og at Bergen Malingfabrikk har blitt forskjellsbehandlet, fordi Jotun har hatt årlige møter med SFT. Jotun har for lengst byttet ut de ulovlige råvarene med andre stoffer.

Solberg har de siste dagene ikke hatt tid til å kommentere saken overfor BT. Daglig leder John Vaksdal i Bergen Malingfabrikk ønsker ikke å si noe om saken overhodet.

Sissel Thoner er daglig leder i AWL Kjemi AS, som har solgt de ulovlige råvarene til Bergen Malingfabrikk. Hun beklager situasjonen.

— Vi har rett og slett ikke fått med oss dette forbudet. Det er en glipp at vi ikke har holdt oss oppdatert.