LARS R. OLSEN

I går skrev Bergens Tidende om rektorene i Fyllingsdalen som truer med å sende elevene hjem når lærerne blir syke og er borte fra skolen. Dette er bare noen av sparetiltakene som kan bli innført etter budsjettkutt på tre millioner kroner.

Rune B. Nilsen, leder for foreldreutvalget, vil ikke akseptere tilsvarende kutt i sin bydel, Laksevåg.

— I fjor gikk foreldrene til aksjon. Vi kan gjerne gjøre det igjen hvis skoletilbudet blir for dårlig. Vi har tenkt å stå på for barna, og jeg har ingen skrupler med å gå til en slik aksjon, sier Nilsen.

Fagre løfter

Nilsen reagerer på at kuttene kommer kort tid etter at skolebyråd Anne Gine Hestetun lanserte skolebehovsplanen. Denne førte til at bystyret ga bergensskolene mange hundre millioner kroner til utbedringer og nybygg.

— Det er en fantastisk plan som ble lagt merke til nasjonalt. Tidligere i år var jeg på samling med foreldrerepresentanter fra hele landet i Oslo. Da ble Bergen trukket frem som et eksempel til etterfølgelse. Nå frykter han at de fagre løftene skal falle bort sammen med nedskjæringer.

— Jeg er spesielt redd for at trivselstiltaket og rehabiliteringene som er planlagt vil strykes, sier Nilsen.

Løfter og svik

Lederen av foreldreutvalget frykter at engasjementet hos foreldrene vil bli mindre dersom det kuttes i skolene.

— Da vil sofasitterne, de som sier at ingenting nytter, få flere argumenter å komme med. Først kommer løftene, og så kommer sviket, sier Nilsen.

Han etterlyser også engasjement fra lærerne.

— Hvis de ikke sier ifra nå, vil det se ut som om det eneste de bryr seg om er høyere lønn, sier han.

Nilsen har selv et barn i 4. klasse på Mathopen skole og et annet i barnehage. Han tror at ungene vil få dårligere utdanning enn barn i andre land hvis skolen ikke får ressurser.

– Vi ser at kunnskapsnivået her til lands er lavere enn i flere land i Europa. Det kan vi ikke leve med, sier Rune B. Nilsen. KANON: – Man får lyst til å rasle med sabelen når politikerne tar vekk ressurser fra dem som trenger det, sier Rune B. Nilsen.