I dag blir det klart hvem som får jobben med å utføre pasienttransporten for Helse Bergen fra nyttår. Norgestaxi og Bergen Taxi konkurrerer om oppdraget. Begge har prøvd seg før med vekslende hell.

Mye klager

Etter en klagestorm fra publikum fikk Norgestaxi ikke fornyet oppdraget i den forrige anbudsrunden. Bergen Taxi, som overtok for et knapt år siden, trakk seg fra jobben i september i år.

En av begrunnelsene var at kaotiske trafikkforhold i området rundt Haukeland sykehus gjorde det umulig for drosjene å komme seg frem i rett tid.

Taxiselskapet som nå får jobben, vil måtte forholde seg til strenge regler. Maksimalt ett minutts ventetid på telefon før anrop besvares, er ett av kravene i konkurransegrunnlaget fra Helse Bergen.

— Må styrke bemanningen

— Vi må skjerpe oss, men vi skal klare dette hvis vi får oppdraget, sier daglig leder i Norgestaxi, Jan Tennfjord.

— Da vi søkte visste vi jo hvilke krav som ble stilt, og vi er absolutt klare til å legge oss i selen for å få det til å fungere. Teknisk sett skulle det ikke by på problemer, mener han.

— Vi har allerede tatt høyde for at dette er krav vi er nødt å forholde oss til og som vi skal være i stand til å møte hvis det går vår vei. Blant annet ser vi at det blir nødvendig å styrke bemanningen på telefonsentralen, sier Tennfjord.

Følger årvåkent med

Oppdragsgiveren Helse Bergen kommer til å følge årvåkent med på at spillereglene følges. Blant annet er det innført et system med prikkbelastning som innebærer at brudd på vilkårene i form av for lang ventetid eller manglende utførte jobber blir notert og loggført. Et visst antall prikker vil utløse bøter.

Det er ikke rom for slinger i valsen på dette punktet. I konkurransegrunnlaget fra Helse Bergen heter det:

«Det er leverandørens ansvar at alle telefonhenvendelser på alle syv ukedager og hele døgnet skal besvares i løpet av ett minutt fra første ringesignal. Med besvarelse menes direkte kontakt med kundebehandler eller vaktleder. Hvis ventetiden for kjørekontoret overstiger to minutter, kan saken behandles etter reglene for sanksjoner». Det vil si at prikkbelastningen begynner å løpe.

70 millioner i året

Søknadsfristen fra Helse Bergen gikk ut fredag for en uke siden, etter at fristen var blitt forlenget med 11 dager.

Helse Bergens utgifter til pasientkjøring ligger på omkring 70 millioner kroner i året.

Hva synes du om pasienttransporten ved Helse Bergen? Diskuter saken her.