— Elever er syke hver uke, og situasjonen er bare blitt verre i det siste. Nå sier vi at nok er nok, sier leder for FAU ved Varden skole, Roald Valle.

Han krever stengning av nok et skolebygg i Bergen.

Blir syke av skolen

Tirsdag ble det holdt et foreldremøte der foreldrene ved 4. klassetrinn besluttet at de ville ta barna sine ut av skolen fra mandag av, dersom ikke et alternativt lokale ble stilt til disposisjon.

Årsaken er at foreldrene opplever at barna blir syke av inneklimaet på skolen.

— Det er unormalt mange som er syke i klassetrinnet. Dette har pågått i flere år, og også lærere forteller at de blir syke av klasserommene, sier Valle.

Kommunen installerte i fjor et nytt ventilasjonsanlegg og gjorde fasadetiltak.

— Det gjorde oss optimistisk, men vi ser at det ikke har hjulpet noe. I høst eskalerte situasjonen, og nå må noe skje. Foreldrene gruer seg til å sende ungene sine på skolen, sier Valle.

- Løsning på vei

FAU ventet fredag ettermiddag på tilbakemelding fra byrådsavdeling for skole og barnehage. 14. februar er det tillyst folkemøte ved skolen, der kommuneledelsen skal legge frem sine planer for opprustning.

— Først forventer vi at vi får tilbud om alternative lokaler. Varden skole er like utsatt som Landås og Møhlenpris skoler, og vi forventer samme oppfølging som det de har fått.

Kommunaldirektør Anne Marit Presterud i byrådsavdeling for skole og barnehage sier at kommunen jobber med å få på plass en løsning innen mandag.

— Vi tar uroen og bekymringen på alvor, og har jobbet med løsninger. Det vil det bli informert om i et brev fra rektor som alle elevene tar med hjem til alle foreldrene i dag, sier hun.

Presterud ønsker ikke å fortelle hva løsningen er, før foreldrene er informert.

— I tillegg jobber vi med en kartlegging av skolen som er klar om ikke så lenge. Da vet vi mer om hva som må gjøres på lengre sikt, sier hun.

Undervisning i klubbhus

Rektor Magne Blom sier til BA.no at de nå har funnet alternative arealer til de 38 elevene på 4. trinn. I et brev han sendte hjem til foreldrene, sto det blant annet at elevene skal få bruke Klubbhuset ved Framohallen til undervisning kommende uke. Og at skolen jobber med å finne alternative undervisningsrom på skolen.

— Det tar vi på alvor. Men jeg blir også kontaktet av elever som er redde fordi de tror at skolen skal rives. Vi må ikke hausse opp denne saken mer enn nødvendig, sier Blom til BA.no.