Torsdag ble det sendt brev til Bergen kommune fra Kommunaldepartementet. Brevet har medført hektisk møtevirksomhet på Rådhuset, og byrådet sitter nå i ekstraordinært møte.

I brevet kommer det frem at Bergen kommune sitt budsjett er ulovlig. Slik som opposisjonen i bystyret og fylkesmannen har hevdet, har byrådspartiene gjort grove feil da de satte opp budsjettene sine.

Eiendomsskatten

Som kjent har byrådet halvvert eiendomsskatten i Bergen. For å kompensere for bortfallet av de inntektene har de vært med å ta ut et ekstraordinært utbytte fra BKK. Dette utbyttet har de brukt til å dekke inn de røde tallene i driftsbudsjettet.

- Feil, mente fylkesmannen, som påpekte at i følge lovverket skal det føres i investeringsbudsjettet. Årsaken til det er at slike ekstraordinære inntekter ikke skal være med å få en kommuneøkonomi til å gå opp.

- Riktig, svarte byrådet, som ville ha departementet til å se på saken.

Endelig avgjørelse

I dag kom svaret fra Kommunaldepartementet

- Jeg kan bekrefte at vi har svar Bergen kommune og svaret konkluderer med at vi ikke kan se at fylkesmannen har gjort noe vesentlig feil i sin saksbehandling, sier departementsråd i kommunal- og regionaldepartementet, Eivind Dale.

- Noen vil si at tidspunktet for avgjørelsen kommer beleilig for noen og ubeleilig for andre.

- Det vi har lagt vekt på er at Bergen kommune har krav på å få svar så rakst som mulig. Vi var ferdige i dag.

- Har Bergen mulighet til å anke dette vedtaket videre?

- Det er tvilsomt. Jeg kan vanskelig se at de nå kan gjøre noe innrette seg etter dette.

Kan utsette kuttene

Men Bergen må ikke kutte 167 millioner allerede i inneværende år, slik mange har trodd.

- Nei, etter kommuneloven har de mulighet for å bruke inntil to år på å dekke dette inn. Bruker de flere år enn det, må de inn på ROBEK-listen.

Dette er listen hvor kommuner som ikke har økonomisk kontroll blir plassert. Havner man på ROBEK-listen mister man råderetten over egen økonomi og departementet må blant annet godkjenne eventuelle lån som kommunen ønsker å ta.

- Må legge frem nytt budsjett

Harald Schjelderup (Ap) påpeker at de hele tiden har ment at bruken av BKK-pengene i beste fall har vært uklokt, og i verste fall ulovlig.

- Høyrebyrådet har bedt om et raskt svar. Det har det nå fått fra de faglige ekspertene i departementet.

Han ber byrådet ta ansvar for den ulovlige budsjetteringen. 

-  Bergen er ført opp i en alvorlig situasjon. Budsjettet for 2012 skal legges frem kun en uke etter valget, og vi har lenge bedt Høyre om å svare oss på hva de vil gjøre dersom budsjettet underkjennes. Nå er vi der vi fryktet.

Gruppeleder for Rødt, Mathias Furevik, mener Bergen nå står med ulovlig budsjett for 2010 og 2011.

- Nå må byrådet legge frem et nytt budsjett uten 325 millioner kroner i kapitaluttak fra BKK. I tillegg må jukset fra 2010-budsjettet rettes opp. Her dreier det seg om 241 millioner kroner. Til sammen har byrådet et underskudd på 566 millioner kroner i 2011-budsjettet, hevder han.

Furevik mener byrådet kunne unngått dette.

-  Under behandlingen av regnskapet for 2010 var det kjent av budsjettet var ulovlig. Da foreslo vi ulike regnskapstekniske justeringer som kunne redusert kuttene med vel 100 millioner kroner. Høyre stakk da hodet i sanden. Nå betaler innbyggerne prisen for at Høyre og Monica Mæland har spilt poker med innbyggernes velferd.

- Høyre har låst seg til et Frp som har allergi mot eiendomsskatt. Ingen liker skatt, men ett eneste år med eiendomsskatten fra 2007 hadde dekket inn igjen hele underskuddet. Nå er det slutt på kreativ bokføring fra byrådet, og nå må de velge: Moderat eiendomsskatt, eller kutt i de kommunale tjenestene, sier Julie Andersland (V). 

Si din mening i kommentarfeltet under!