Stridighetene mellom utbyggerne i Møllendal har tatt en ny vending. I et brev til byrådsleder Monica Mæland og byråd Lisbeth Iversen varsler Statsbygg at det er aktuelt å stoppe hele prosjektet.

Årsaken skal være det Statsbygg opplever som manglende politisk støtte i kommunen.

Reagerer meget sterkt

Byrådsleder Monica Mæland sier til Bergens Tidende at hun reagerer meget sterkt på brevet fra Statsbygg.

– Jeg opplever dette som en trussel som Statsbygg kommer med for å få det slik de vil i Møllendal, sier Mæland til Bergens Tidende.

I Møllendal pågår en dragkamp grunneierne imellom. På den ene siden Statsbygg, som vil gjøre Snøhettas vingeformede skolebygg til «motor og identifikasjonsbærer» for en hel ny bydel.

Rundt det nye skolebygget vil Statsbygg anlegge to nye allmenninger. Den største av dem legger beslag på en naboeiendom på nedsiden av Møllendalsveien

Hvor stor denne allmenningen skal være og hvem som skal kjøpe ut grunneieren, Tara Holding, er stridens kjerne.

På et møte hos byrådsleder Monica Mæland 8. februar, med samtlige grunneiere til stede, gjorde byrådslederen det klart at kommunen ikke vil bruke offentlige penger på å løse ut Tara.

Partene måtte ordne opp seg imellom, sa Mæland. Dette har hun også uttalt til BT.

– Feil og unøyaktigheter

I brevet til byrådslederen skriver Statsbyggs direktør for plan og utredning at statens utbyggingsselskap ikke lenger kan påta seg ansvaret for å samordne grunneierne i Møllendal. Ifølge Mæland er dette en av flere feil og unøyaktigheter i skrivet.

– Jeg har aldri pålagt Statsbygg alene et slikt samordningsansvar. Tvert imot har jeg vært meget klar på at alle grunneierne, kommunen innbefattet, har et samordningsansvar. Dette skriver jeg på kontoen for klossethet fra Stasbygg side, sier Mæland.

Mæland har avtalt nytt møte med Statsbygg i slutten av mars og håper da å ha klar et kompromissforslag for Møllendal.

– Kommunen spriker

May Balkøy, direktør for plan og utredning i Statsbygg, sier til Bergens Tidende at signalene fra kommunen spriker. Derfor vurderer Statsbygg å stoppe prosjektet.

Statsbygg har lagt planer i tråd med utkastet til kommunedelplan, men opplever at planene om bybanestopp, parker og plasser trekkes i tvil.

– Hva ligger i formuleringen «å stoppe prosjektet» Er det et endelig farvel til høyskolebygget?

– Det er for tidlig å si. Vi er kommet til en situasjon der utbyggingen må diskuteres på flere nivåer, sier Balkøy.

Budsjettet sprekker

Kunnskapsdepartementet, som er Statsbyggs oppdragsgiver, var ikke kjent med trusselen om å stoppe prosjektet. Det bekrefter seniorrådgiver Arne Moi.

Balkøy og Moi sier begge at Snøhettas vinnerutkast blir dyrere enn forventet. Hvor mye dyrere vil ingen av dem si.

– Foreløpig ser vi at det blir forholdsvis kostnadskrevende, sier Balkøy.

– Noe dyrere enn normalt, sier Moi.