Nå truer Arbeidstilsynet med å stenge avfallsmottaket til Nordhordland og Gulen Interkommunale Renovasjonsselskap (NGIR) i Kjevikdalen hvis påleggene ikke blir oppfylt innen 15. mars.

10. februar var Halås og seniorinspektør Kåre Askevik på tilsyn hos NGIR.

— Mens vi var i spesialavfallsmottaket, så vi en ansatt som arbeidet med kjemikalier uten verken spesialhansker eller åndedrettsmaske. Det er en god indikator på at noe er galt, sier han.

Fra maursyre til rottegift

Halås forteller at bedriften kom svært godt fra inspeksjonen; bare ikke i spesialavfallsmottaket.

— Men det er jo i dette mottaket alle de farlige tingene er. Der fant vi nærmest alt vi ikke skulle finne, sier han:

  • Store mengder beholdere med maursyre, saltsyre, whitespirit, rødsprit, malingsrester, spillolje, sneglekverk, rottegift, etc. som var merket feil eller ikke i det hele tatt.
  • Ansatte har mangelfull opplæring i håndtering og identifisering av kjemikalier.
  • Ansatte brukte verneutstyr feil eller unnlot å bruke det.
  • Bedriften kunne ikke fremvise såkalte helse, miljø og sikkerhetsdatablader for flere av kjemikaliene på mottaket. De befant seg på hovedkontoret.

— Vi fant blant annet beholdere som var merket med ufarlig innhold, som inneholdt maursyre, sier han.