I april i fjor skrev BT om de nye minileilighetene i Sverres gate. For 29 kvadratmeter, krevde SiB 5900 kroner i måneden. Pluss strøm.

«Skammelig blodpris», mente Leieboerforeningens Stig Høisæther.

Også i Utdannings— og forskningsdepartementet har man tydeligvis reagert på beløpet.

I et brev datert 20. desember, understrekes det at tilskudd fra staten gis for å skaffe studenter rimelige steder å bo.

«Før departementet kan vurdere spørsmål om bruk av statstilskudd til dette prosjektet nærmere, må Samskipnaden gi en grundig redegjørelse for husleienivået ...», heter det.

Den redegjørelsen er nå sendt over fjellet.

Øker prisene

— Statsstøtten utgjør 60 prosent av totalbudsjettet. Uten den støtten, blir vi nødt til å selge til private. Da må studentene enten betale flere tusen kroner ekstra i blodpris på det private leiemarkedet, eller finne seg et nytt sted å bo, hevder Ivar Henriksen, boligdirektør i SiB.

Kritikken fra departementet har ikke skremt Samskipnaden mer enn at den fra nyttår satte opp prisen på de dyreste sentrumsleilighetene med 150 kroner. I dag må studentene ut med 6050 kroner i måneden for to rom på til sammen 29 kvadratmeter.

— Prisene er regulert etter konsumprisindeksen. De dyreste leilighetene du sikter til, er beregnet for par. Dermed blir prisen mer overkommelig, sier Henriksen.

— Men 6050 kroner for 29 kvadratmeter er uansett ganske stivt?

— Det er dyrt å bygge og dermed bo midt i sentrum. Dette er et tilbud til studenter som ønsker det. Men vi har jo også leiligheter til halve prisen litt utenfor sentrumskjernen, forklarer Henriksen.

Tror på løsning

Det er ikke bare utleieprisene Utdanningsdepartementet reagerer på. SiB får på pukkelen for at det er inngått kontrakter uten at departementet har hatt et eneste ord med i laget.

Den kritikken skjønner Ivar Henriksen fint lite av.

— Det stiller vi oss uforstående til. Vi har fulgt prosedyren, og gjort de endringer i prosjektet som Rådgivende organ for studentboligbygging (ROS) krevde.

I tillegg til det splitter nye studenthuset i Sverres gate, har SiB rehabilitert en bygning i Magnus Barfots gate. Over 470.000 kroner har Samskipnaden i snitt betalt pr. hybelenhet i de to sentrumsgatene. Utdanningsdepartementet går langt i å antyde at det er overpris.

Likevel: Henriksen tar anmerkningene med fatning.

— Jeg velger å se det slik at vi har snakket litt forbi hverandre. Vi tror dette løser seg.

Hanne Yssen, underdirektør i departementets universitets- og høyskoleavdeling, ønsker ikke å kommentere saken.

— Vi har ennå ikke studert svaret fra SiB. For øvrig henviser jeg til brevet du refererer fra.

— Så det er fremdeles uvisst om boligprosjektene får statsstøtte.

— Ja.