— Dette blir en skole som er på grensen til det uforsvarlige. Sterkere har jeg ikke lov til å si det, sier rektor Frode Nilsen ved Lynghaug skole. Denne uken vedtok Bergen bystyre budsjettkutt på 150 millioner kroner i 2002. Øksekuttet er nå havnet i fanget til byens rektorer og sykehjemssjefer.

Skolene i Fyllingsdalen bydel er bedt om å vri 3 millioner kroner ut av allerede bunnskrapte budsjetter.

Nå svarer rektorene med en kuttliste som lukter svidd.

Heimkunnskap uten mat

  • Slutt på støttetimer og ekstraundervisning for de svakeste elevene.
  • Slutt på svømmetimer og praktisk heimkunnskap og forming.
  • Hjemsendelse av skolebarn når læreren er syk eller borte.
  • Kutt i bokkjøp, bruk av kasserte lærebøker.
  • Oppsigelse av lærere og stans i bruk av vikarer.

— Dette er ikke tomme trusler. Vi skal levere en klar kuttliste innen 7. august. Jeg ser ikke hvordan vi kan komme i mål, selv om vi sier opp halvannen til to lærerstillinger på vår skole, sier rektor Frode Nilsen.

Må kutte opptil 400.000

I et åpent brev til byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen truer de ni rektorene med å invitere foreldre som vikarer når lærere er syke eller borte. Rektorene konstaterer også at ekstrapotter på 60.000-70.000 kroner øremerket trivselstiltak på skolene slukes av budsjettkuttene.

— Elevrådet hadde allerede drøftet hva pengene skulle brukes til. Mange skolebarn blir skuffet, sier rektor ved Sælen barneskole, Kristi Odéen, som hadde klatrevegg og edderkoppnett på ønskelisten.

Skolene må hver for seg kutte 300.000-400.000 i årets budsjetter.

— Dette rammer de svakeste. De flinke elevene vil alltid klare seg, sier rektor Inger Fossen ved Lyshovden barneskole.

Rektor Ivar Skjelten ved Ortun ungdomsskole kaller det «en rasering av undervisningen», og sier han i praksis må kutte 40 prosent av ressursene til støtteundervisning.

- Ikke utenom skoler

Økonomisjef Kristin Ulvang i Fyllingsdalen bydel sier at det er umulig å komme utenom kutt for skoler, barnehager og eldre.

— Fyllingsdalen skal foreløpig skjære ned med 8,5 millioner i 2002. Bystyret har sagt at barn og eldre skal skjermes. Men de utgjør nesten hele budsjettet vårt, sier hun.

Bydelen er allerede 9 millioner i minus på årets budsjett, for det meste innen sosialhjelp og barnevern.

— Det er klart at dette kuttet betyr et dårligere tjenestetilbud, sier økonomisjefen.

Hun understreker at dersom skolene vil sette i verk «kontroversielle» sparetiltak, skal det klareres med bydelen.