Monica Mæland (H), Ragnhild Hedemann (SV) og Liv Røssland (Frp) er oppgitte over at byrådet foreslår å kutte i antallet heltidspolitikere. Og de er opprørte over at byrådet gjør slike kutt til et spørsmål om politisk moral.

Hemmelig lønn

— De snakker om politisk moral og moralsk handlingsrom, men de ansetter en informasjonssjef på hemmelig lønn, samtidig som de har 23 stillinger som driver med informasjon i kommunen.

— Vi kunne hatt én mindre ansatt i BBB dersom de hadde gitt direktørjobben til han som var innstilt, og ikke av bekvemmelighetshensyn ansatte en overflødig kommunaldirektør i den stillingen. De må ikke komme til oss og snakke om moral, sier Liv Røssland.

De tre mener byrådet nå legger seg opp i saker det ikke har noe med.

— Prinsippet bak parlamentarismen betyr at byrådet ikke skal blande seg inn i bystyrets organisering. Bystyret er overordnet byrådet, sier Ragnhild Hedemann.

Lover å kutte

— De kan selvfølgelig anmode oss om å kutte, og det skal vi klare. Men når de både skriver kuttet inn i sin budsjettinnstilling og så karakteriserer vår handlemåte før vi har fått anledning til å legge frem våre budsjettforslag, så er dette amatørmessig, sier Mæland

De tre kommunalrådene forsikrer om at de skal kutte i det politiske systemet og spare penger - Høyre lover sågar større kutt enn det byrådet har foreslått. Utspillet fra byrådet mener de er rent taktikkeri.

— Byrådet legger ikke skjul på at dette er takk for sist. Det er et pek mot regnbuealliansen etter at vi sto sammen mot byrådets forslag om nedlegging av skoler og aldershjem, samt flere barn i barnehager, sier Røssland

Skjermer barn og eldre

— De sier kuttet er et resultat av at byrådet skjermer barn og eldre. Men det var vi som gjorde det, legger Hedemann til.

De tre er alle komitéledere. Blir antallet heltidspolitikere redusert og fordelt etter partistørrelse, skulle SV og Høyre miste hver sin kommunalråd. De tre kommunalrådene aksepterer det, men gir fra seg politisk makt.

— Vi har fått lederverv i komiteen i bystyret som gir oss politisk makt. Disse vervene kommer vi ikke til å gi fra oss. Vi kan gi fra oss heltidsverv, men vi gir ikke fra oss politisk makt., sier Røssland.

— For Høyre er dette helt klart. Arbeiderpartiet gjorde en «deal» med oss fordi de var så opptatt av å få innført parlamentarismen. Den «dealen» innebærer at vi leder to komiteer. Dersom Høyre skal gi fra seg et heltidsverv, så betyr det komitéleder som fritidspolitikere mens nestlederne blir heltidspolitikere. Da må vi diskutere om noen av byrådene også skal være på deltid.

Byrådspartiene taper

Fremskrittspartiet har ikke noe mot å redusere på antallet heltidspolitikere nå. Heller ikke SV eller Høyre utelukker et slikt utfall, men de advarer samtidig byrådspartiene Arbeiderpartiet, KrF og Senterpartiet.

— Skjer det, må vi dele ut alle kortene på nytt og foreta helt nye valg. Da kan det bli et helt nytt valgteknisk samarbeid i bystyret. Dersom opposisjonen står sammen, er det ikke sikkert det blir så mange posisjoner igjen til byrådspartiene, advarer Røssland, mens Mæland og Hedemann nikker.

Nå forventer de at byrådslederen på vegne av byrådet beklager at spørsmålet om politisk moral bringes inn i saken. Så skal Høyre, SV og Frp legger frem sine budsjettforslag. Og selv om de tre står sammen i sin indignasjon mot bystyret, blir budsjettforslagene ganske ulike. Det garantere de tre.