Aps gruppeleder Terje Ohnstad krever at Warloe skriftlig garanterer at han på den ekstraordinære generalforsamlingen i Gaia Trafikk AS 17. juli vil stemme i tråd med bystyreflertallet.

Hvis ikke risikerer byrådslederen å bli sendt på gangen:

– Bystyret kan på torsdag vedta at en annen kan representere kommunens in-teresser. Det er jeg rimelig trygg på at vi vil få flertall for, sier Ohnstad til Bergens Tidende.

Skal Warloe unngå å bli vingestekket på denne måten, må han innen torsdag avlevere et notat, der han redegjør for det som skjedde på generalforsamlingen 29. juni. Der støttet Warloe et forslag fra Os-ordfører Terje Søviknes (Frp) om å utset-te fusjonen. Til tross for at flertallet i by-styret har sagt ja til fusjon.

– Warloe bør beklage det som skjedde og akseptere at det var i strid med bysty-rets vedtak. Dessuten bør han garantere oss at han neste gang lyder bystyret. Og den garantien bør være ganske sterk, sier Ohnstad.

Uavhengig av hva Warloe gjør, vil Ap trolig fremme mistillit mot byrådet, til-føyer Ohnstad.

Et slikt mistillitsforslag kan først be-handles på neste bystyremøte 18. sep-tember. Med mindre et flertall bestem-mer seg for å kalle inn til nytt ekstraordinært bystyremøte og kaste by-rådet.

Ap har ikke tidligere fremmet mistillit mot Høyre-KrF-Venstre-byrådet.

— Når vi gjør det er vi beredt til å ta over, sier Aps gruppeleder.

– Det notatet skal Ohnstad få. Planen er å behandle det i byrådet onsdag, sier Warloe.

– Ohnstad vil ha både en beklagelse og en garanti om at bystyrets vedtak er bin-dende?

– Bystyrets vedtak er bindende for by-rådet. Men spørsmålet om ja eller nei til fusjon kom aldri til votering. Henvendel-sen fra Arriva reist såpass mange prob-lemstillinger, hadde jeg mente det var riktig å ta en time-out, sier Warloe.

Arbeiderpartiets gruppleder Terje Ohnstad (t.v) stiller krav til Henning Warloe.
Skodvin, Helge