-Dette er et vernet vassdrag. Vannet er yteplass både for laks og ørret. I tillegg er det mye ender som holder til her, sier Kurt Oddekalv i Norges Miljøvernforbund.

Han er nær nabo til utslippstedet ved Oselva.

Lekkasjen har skjedd ved Bahus, like over grensen til Bergen kommune. Trolig er den et resultat av en kortslutning som skjedde før helgen. En liten eksplosjon har sprengt hull i karet som inneholdt rundt 2000 liter olje.

– Størsteparten av oljen har deretter sivet ut. Vi var på plass før helgen med gravemaskiner for å fange opp dette, og tror mesteparten er i grunnen under kiosken, sier informasjonssjef Juliet Balgobin i BKK.

Men i dag ble det oppdaget at noe olje kom ut i Os-vassdraget. Oselva er en populær lakseelv, og mannskaper fra brannvesenet har lagt ut 200 meter med lenser for å hindre at det kommer mer i vannet. Kurt Oddekalv frykter likevel at mer olje vil lekke ut.

— Det går grøfter nedover jordet her. Når det regner mye vil oljen renne nedover og legge seg i elven, sier han.

Oddekalv mener at den mest forurensede jorden må graves opp og skiftes ut.

Hun sier at dette er et svært uvanlig uhell. BKK vil undersøke hva som har skjedd og om noen rutiner er brutt.

Kurt Oddekalv kritiserer BKK for at de ikke varslet kommune og brannvesen om lekkasjen med en gang den ble oppdaget.

— Dette må være en svikt i rutinene, mener han.

BKK på sin side mener at de har håndtert situasjonen riktig.

— Vi så at det var en lekkasje, men normalt vil dette fanges opp av oljegruven under trafokiosken, sier Magnar Fjell som var på stedet i ettermiddag.

STOPPER OLJEN: 200 meter med lenser skal hindre oljen i å renne videre ut i Oselven.
HER LIGGER DEN: Under dette jordet har mye av oljen samlet seg, ifølge brigadeleder Kjell Torvund og brannkonstabel Atle Wickmann.