Frivilligheten ser ut til å fungere dårlig. Svært få kommuner har satt sammenslåing på dagsordenen. Nå gir kommunalministeren kommunene frist til våren 2006 med å finne hverandre i frivillighet.

Alternativet kan bli tvangsekteskap, og Erna Solberg kan i aller siste instans hente frem pisken og bruke inntektssystemet som en brekkstang for å oppnå resultater.

— Å bruke inntektssystemet er et verre tiltak enn at Stortinget tegner det nye kommunekartet, sier hun til NTB.

Statlig brems

Dagens system for statlige overføringer til kommunene ser ut til å bremse mindre kommuners lyst til å slå seg sammen med større kommuner. Et eksempel på dette er forholdet mellom Kristiansund og nabokommunen. Frei har bedre økonomi enn Kristiansund og bedre velferdsordninger. Blant annet er eldreomsorgen betydelig bedre utbygd. I tillegg slipper folk i Frei å betale eiendomsskatt, slik kristiansunderne må. Dermed ligger det an til at Frei kommune stemmer nei mens Kristiansund stemmer ja til å slå sammen de to kommunene under avstemningen 22. mars.

Ikke fredet

Erna Solberg sier at en kommune som sier nei nå, ikke er fredet for fremtiden.

— Det er riktig at små kommuner ofte har mer penger enn større, fordi de får overført mer penger per hode enn tilsvarende for de store. Jeg er ikke tilhenger av å gjøre noen store endringer på dette, fordi noen små kommuner er «naturlig» små. De har en geografisk beliggenhet som gjør det unaturlig å gå inn i en større enhet.

— Politikerne må se fremtidsperspektivene som ligger i større enheter. Det har med folks demokratiske rettigheter å gjøre. De små kommunene mangler nødvendig faglig kompetanse innenfor viktige områder som barnevern og psykisk omsorg. I plan- og byggesammenheng er dagens enheter for små. I tillegg er det økonomiske og regionalpolitiske argumenter som tilsier at vi må få færre og større kommuner her i landet, sier kommunalministeren.