• Hvis ikke Bergen kommune rekker tilbake forslaget umiddelbart, risikerer de rettslig oppgjør med Bergens Skog- og Træplantingsselskap. Det varsler styreleder Erik Næsgaard.

— Dersom kommunen går videre med dette, vil vi få gjennomført en rettslig prøving av grunnlaget og hjemmelen til å innføre de foreslåtte restriksjonene på skogsdriften, skriver selskapet i høringsuttalelsen.

Overfor BT påpeker Næsgaard at selskapet forvalter og har bruksrett i store deler av nedbørsfeltene til drikkevannskildene i byfjellsområdene.

— Det er underlig at kommunen nå kommer med restriksjoner som i praksis vil hindre ethvert skoglig tiltak i nedbørsfeltet, samtidig som kommunen har godkjent og støttet planene for en bærekraftig bruk av områdene. Skogselskapet har investert mange titalls millioner kroner i veier, skogkultur og pleie av områdene. Da er det i beste fall å holde selskapet for narr om de foreslåtte bestemmelsene blir satt ut i livet, skriver Skogselskapet i sin høringsuttalelse.