— Vi har kommet til et punkt der vi er nødt til å handle, sier byråd for Byutvikling Lisbeth Iversen.

De store mengdene svevestøv i Bergensluften de siste månedene har plaget langt flere enn bare allergikere og astmatikere.

— Vi har kommet til et punkt der vi er nødt til å handle, erklærer Lisbeth Iversen.

Hun la i går frem flere tiltak som skal bedre luften kommende vinter. Et av hovedtiltakene er å bli kvitt piggdekkene.

Foreløpige tall viser nemlig at bare 70 til 72 prosent velger det piggfrie alternativet. Dette er en klar nedgang fra tidligere.

— Hvis prognosene viser seg å stemme vil vi legge frem et forslag om å innføre piggdekkavgift fra 1. januar 2007, sier Iversen til BT.

Det er ennå ikke klart hvor høy avgiften vil bli. Sesongavgiften for privatbiler i Oslo og Trondheim er kr. 1200,-.

Dekkstøtte som gulrot

I tillegg til pisk vil kommunen også bruke gulrot for å få oss til å velge piggfritt.

Iversen vil sette av kr. 200.000 til et slags lotteri der de som melder interesse kan vinne 250 kroner per dekk.

Det er ikke bare miljøhensyn som gjør at kommunen nå vil ha renere luft. Dagens luftstandard kan nemlig koste kommunen dyrt.

Innen 2010 må kommunen under Statens og EUs maksgrense for svevestøv.

— Vi er helt avhengig av å klare dette, hvis ikke kan kommunen bli pålagt bøter. I år har vi hatt mange dager der vi ligger betydelig over denne grensen, sier Iversen.

Fornøyd, men skeptisk

Leder i Naturvernforbundet Hordaland, Hilde Kalleklev har tidligere truet med å politianmelde Lisbeth Iversen og Bergen kommune hvis de ikke kommer med tiltak for å bedre luftforurensningen i Bergen.

— Jeg synes det er på tide at hun kommer med konkret handling, og synes det er bra hun tar tak i piggdekkavgiften. Det er bra at hun sier så klart ifra, og det skal hun ha skryt for. Så får vi se om det monner, men jeg tror det må strengere tiltak til.

— Som hva da?

— Høyere bomavgifter på dager med høy luftforurensning, for eksempel. Det er også flere ting som kan vurderes.

— Hvor høy mener du at piggdekkavgiften bør være?

— Det vil vel være greit å legge seg på samme nivå som den i Trondheim og Oslo, mener Kalleklev.

Flere tiltak trengs

Det å fjerne piggdekkene alene er ikke nok til at alle bergensere kan puste inn frisk og giftfri luft.

Derfor planlegger kommunen også å sette av to millioner til en panteordning for dem som skifter ut de gamle vedovnen sine. Byens befolkning skal også kurses i å fyre riktig.

Selv om kommunen ikke kan løse alt alene, mener byråden at kommunen må gjøre det den kan. Men andre må også gjøre sitt.

Iversen peker på forurensingen som kommer som følge av den økte luft- og båttrafikken.

— Her må staten komme med et initiativ. Det blir altfor dyrt for oss å for eksempel sørge for et anlegg med alternativ energi på havnene våre, sier hun.

FORURENSER: Økt biltrafikk og bruk av piggdekk forurenser luften mer og mer i Bergen sentrum. Nå vurderes høye avgifter fra neste årsskifte.