— Vi har gjentatte ganger bedt om dokumentasjon vedrørende tømming av septiktanken på Ulriken. Svarene vi har fått til nå er vi ikke fornøyd med, sier fagdirektør Ivar Kalland i Vann- og avløpsetaten.

Mandag signerte Kalland et brev til Norkring AS og Nye Ulriksbanen AS med krav om å fremlegge opplysninger. Kommunen vil ha svar på hvilke rutiner som finnes på tømming av septiken, hvor ofte den tømmes og når og hvordan den sist ble tømt.

Kommer ikke dokumentasjonen innen 14 dager kan det medføre bøter.

— Hvor store bøter?

— Beløpet har vi ikke diskutert, men vi pleier å utferdige bøter slik at det svir litt, sier Kalland.

Som svar på tidligere etterlysninger har Norkring lagt frem en avtale om et flyoppdrag i 2000. Da skal septiken angivelig ha blitt løftet fra Ulriken og deponert i Arna.

Kravet fra kommunen er at septiken skal tømmes en gang i året.

Det samme kravet til dokumentasjon er gitt til andre som har kloakkanlegg i nedslagsfeltet til Svartediket eller Mulenvassdraget. Fra andre er det gitt tilfredsstillende dokumentasjon, opplyser Kalland.