Kundene skal betale i henhold til forbruk i den perioden regningen gjelder for.

— Dette er firkantet regelrytteri. Vi har innført dette som et tilbud til kundene fordi kundene ønsker det. Også Forbrukerrådet har bedt om at kundene får mulighet til å betale regninger med faste beløp annenhver måned, sier informasjonsdirektør Kjell Harald Lunde i BKK.

NVE avviser BKKs argumentasjon.

«Hensikten med å innføre denne fakturaordningen var å bevisstgjøre forbrukerne om deres elektrisitetsforbruk og å påvirke deres forbruksmønster for å oppnå en mer effektiv energibruk.» heter det i en pressemelding fra NVE.

Kjell Harald Lunde sier a kontoregningen vil vise hvor mye strøm kundene har brukt i perioden sammenliknet med tidligere år. Men det gjør ikke inntrykk på NVE.

«NVE oppfatter BKKs tilbud som et klart brudd på bestemmelsene i regelverket.»

Fortsatt skal kunder med betalingsproblemer kunne få egne betalingsordninger.

«Dersom kundene har betalingsproblemer, gir NVEs forskrifter likevel mulighet for å tilby en annen faktureringsmåte. Dette forutsetter imidlertid at nettselskapet vurderer den enkelte kunde.»

Det har ikke BKK gjort. Ordningen med a konto er tilbudt alle BKKs kunder.