De fire partiene er Senterpartiet, Rød Valgallianse, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti.

— Det er prinsipielt feil at bystyremøtene blir venstrehåndsarbeid etter full dag på jobb. Samfunnet bør se seg råd til at møtene legges til dagtid, sier Senterpartiets bystyrerepresentant Kjersti Toppe.

Hun og flere andre politikere er sliten og lei av sene kvelder i bystyresalen. En ting er tunge politikerhoder, noe annet er lite tilfredsstillende behandling av tunge saker, mener Toppe og viser til bystyremøtet mandag i forrige uke.

— Vi behandlet kvalitetsplan for bergensskolen kl. 22.15 om kvelden. Det var ikke en sjel på galleriet, journalistene var gått hjem, og det ble ikke skrevet et ord om saken i media dagen etter, sier Kjersti Toppe.

«Vi er jo mennesker»

— Møter på dagtid ville gitt kvalitativt bedre møter. Det er jo bare å se på Per Sandberg-saken før jul for å se fordelene med dagmøter. Jeg er sikker på at når klokken nærmer seg halv elleve på kvelden, er det mange som ikke egentlig vet hva de er med på å vedta, sier RVs Stine Akre.

Så langt er ikke SVs gruppeleder Oddny Miljeteig villig til å gå i karakteristikken av politikernes arbeid. Men hun er overbevist om at kvaliteten på møtene blir dårligere.

— Vi er jo mennesker, og mennesker blir trøtte, sier Miljeteig.

Også ordfører og møteleder i bystyret, Herman Friele, mener at ingen fungerer på sitt beste når de er på slutten av dagens jobb nummer to, slik som bystyrepolitikerne gjerne er.

— Men det er nå bare møte en gang i måneden. Vi må ikke sy puter under armene på oss politikere. Hjelpemiddelet er en god kopp kaffe, sier ordføreren.

Likestilling

Kravet om bystyremøter på dagtid er også diskutert som likestillingstiltak. Nylig inviterte kommunal- og regionaldepartementet alle landets kommuner til å søke om å bli prosjektkommune for å øke kvinners oppslutning i lokalpolitikken. Tiltakene ville kunne bli finansiert av departementet.

Oddny Miljeteig (SV) og Kristian Helland (KrF) utformet en søknad. De foreslo en forsøksperiode på tre år med dagmøter, barnepass og økte midler til frikjøp fra arbeid. Forslaget møtte sterk motstand i forretningsutvalget og nådde ikke bystyret.

— Forunderlig nok var motstanden særlig sterk fra to kvinnelige gruppeledere, Hilde Onarheim (H) og Liv Røssland (Frp). Jeg synes det er en likestillingsskandale. Skal en få med kvinner, er det dagmøter som skal til, sier Miljeteig.

Prioritering

Ordfører Friele er enig i at møter på dagtid er en fordel for yngre mennesker med barn.

— Men så har vi alle de som har jobber og som ikke kan ta fri på dagtid. Vi kan ikke bare ha yngre hjemmeværende med barn som politikere, sier Friele.

Kjersti Toppe (Sp) tror forslaget fra Miljeteig og Helland kunne blitt vedtatt hvis forretningsutvalget hadde tatt seg litt bedre tid til behandling av saken.

— Det ble gjerne diskutert sent på kvelden? He, he. Der har du den igjen.

ET GJESP AV ET MØTE: Ikke alle stunder i bystyret er like inspirerende. Kjersti Toppe (Sp), til høyre på bildet, ønsker å flytte møtene til dagtid. Hun får støtte av Oddny Miljeteig (SV, til venstre). Terje Ohnstad og Ap (i midten) er også på glid når det gjelder å flytte møtene. ARKIVFOTO: PAUL SIGVE AMUNDSEN
Bergens Tidende