— Den norske sjåføren prøvde å rive i stykker skivene som viser hvor lenge kjøretøyet har vært på veien. Vi måtte tilkalle politiet, som beslagla mannens førerkort, forteller Terje Vidar Hoel i Voss og Hardanger trafikkdistrikt.

Han var ansvarlig for kontrollen på Trengereid, som ble foretatt mellom klokken 19.00 torsdag og 07.00 i dag. 150 vogntog ble undersøkt, og syv av sjåførene ble anmeldt for brudd på kjøre- og hvilebestemmelser, lasteregler osv. 11 fikk bruksforbud, det vil si at vogntogene ikke får kjøre videre før enkelte forhold er utbedret.

— Mannen som mistet førerkortet var det verste tilfellet. Vi hadde en utenlandsk sjåfør som hadde vært på veien nesten like lenge, men han var langt mer samarbeidsvillig. Det store flertallet er likevel profesjonelle og har stell på sakene, forteller Hoel.