Det er funnet spor av miljøgiftene bly og arsen i massene som er dumpet ved deponiet i Krohnegården. Giftene har også spredd seg til Litlavatnet, der folk bader om sommeren. Inntil for bare få år siden, var dette en drikkevannskilde for folk i Fyllingsdalen.

— Bergen Skytterlags ansvar

— Dette er en veldig alvorlig sak. Det er dokumentert miljøgifter i massene, og i grunnvann og vassdrag, sier miljøbyråd Lisbeth Iversen til Bergens Tidende.

Iversen sier at Bergen Skytterlag har fullt ansvar i saken, og at de er forpliktet til å vite hva massene de tar imot inneholder. Nå skal saken undersøkes nærmere. Blant annet vil kommunen søke å finne ut om drikkevannet har vært forurenset.

Avisen Sydvesten skrev tirsdag at Bergen kommune før helgen ga ordre om at all dumping i deponiet skulle stoppes.

Men da btv i går ettermiddag oppsøkte stedet, var det full aktivitet.

— De må sende posten til rett adresse, om de vil stoppe det på dagen, sier formann Hallvard Tveranger i Bergen Skytterlag.

— Vi har en postboks. Den besøker vi en gang i uken, og det er lørdagen.

Da Tveranger sjekket postboksen lørdag var det ikke noe brev fra kommunen. Først tirsdag ettermiddag fikk han brevet.

Avviser påstandene

Tveranger avviser Iversens påstander om at de er forpliktet til å sjekke innholdet i massene.

— Nei, vi har ikke noe pålegg om det heller. Vi mener de som leverer massen må sjekke det selv, innbefattet kommunen, sier han.

Ifølge Tveranger har kommunen deponert masse fra vegutgravinger i forbindelse med utskifting av vannrør, og muligens fra Festplassen.

— Når vi fikk greie på at massene fra Festplassen var forurenset, fikk de beskjed om at de var uønsket.

— Men noe kom opp?

— Det har vi hørt rykter om.

— Men dere vet ikke?

— Nei, det er ikke alltid vi vet hvor det kommer fra, sier han.

Ifølge Tveranger trenger ikke folk som har drukket av vannet å bekymre seg.

— Vannet ble jevnlig kontrollert frem til 2001 av Næringsmiddeltilsynet. De fant ikke bly eller kobber eller noen ting, sier Tveranger.

FULL RULLE: Tirsdag var det «business as usual» med dumping av masser på Bergen Skytterlags deponi på Krohnegården. FOTO: btv