Dette skjer selv om Riksadvokaten har bedt politidistriktene bruke av sine egne penger.Straffeprosesslovens paragraf 237 gir politiet muligheten til å slippe unna utgiftene ved obduksjon. Her slås det fast at politiet kan be retten oppnevne en sakkyndig til å foreta rettsmedisinske undersøkelser. Retten plikter i henhold til loven å ta en slik begjæring til følge, med mindre det er klart at det ikke foreligger straffbare forhold.Regningen for obduksjonen blir da sendt til vedkommende domstol, og ikke politidistriktet.Sogn politidistrikt bruker paragrafen flittig for å unngå utgifter til etterforskning og har ifølge politimester Kjell Ese ingen betenkeligheter med det. — Hvorfor betale? - Hvorfor skulle vi betale for en obduksjon når vi kan få den gratis? Vi ber nå konsekvent retten oppnevne sakkyndig, sier Ese.Politiinspektør Bente Staven opplyser at også Fjordane politidistrikt har oppdaget muligheten for legge utgiftene over på retten.- Det siste året har vi benyttet oss flittig av den muligheten, sier Staven.Kriminalsjef Svein Erik Krogvold avviser at Bergen politidistrikt har forøkt å utnytte paragrafen, men politiadvokat Ole Bjørn Mevatne kan fortelle at Hordaland politidistrikt har tenkt tanken.- Vi har prøvd noen få ganger, men fikk avslag. Så vi skjønte fort hva retten mente om en slik praksis, sier Mevatne. Prøver å si stopp Politidirektoratet har gjennom Riksadvokaten bedt politiet slutte å bruke smutthullet i Straffeprosessloven for å spare penger. «Fremgangsmåten innebærer et merarbeid både for politiet og for domstolene, og behandlingen av straffesakene forsinkes. (…) Det skal ikke fremsettes begjæring til forhørsretten om oppnevningen etter paragraf 237 utelukkende for å spare eget budsjett», skriver underdirektør Magne Svor i et brev 19. april i år.- Direktoratets oppfatning er at dette er en svært unødvendig løsning, og det er politidistriktene blitt underrettet om av Riksadvokaten, sier Svor til Bergens Tidende.Han ønsker ikke å kommentere uttalelsene fra politidistriktene i Sogn og Fjordane.