19. desember ca. klokken 12. Tre politifolk ringer på døren til en enebolig på Østlandet. En mann åpner. Politimennene viser en rettslig kjennelse som gir dem rett til å ransake huset.

Gjør store øyne Politimennene, to av dem fra Hordaland, går inn på kjøkkenet og stuen og ser seg rundt. Spisebordet, stuebordet, kjøkkenbenk og hyller flommer over av papirer – og gjør store øyner. I haugene finner de mengder av dokumenter fra straffesaker. Dokumentene skal være datert fra 2007 og helt tilbake i 2002. Spørsmålene politiet stiller seg: Tolker har taushetsplikt. Så hvorfor har den godt voksne kvinnen så mange straffesaksdokumenter hjemme?

Politimennene samler og sorterer papirene. Tre timer senere forlater de boligen med ca. 10 mapper med dokumenter.

Samme dag i Halden tingrett. To politifolk pågriper kvinnen utenfor en rettssal der hun har vært tolk. De kjører henne til Sarpsborg politistasjon. Senere på dagen ankommer to av politifolkene fra ransakingen og avhører henne.

Etter avhøret kan kvinnen dra hjem. Men julestemningen har fått seg en knekk. Hun har ikke greid å forklare seg ut av politiets mistanke.

Ukjent Gjøvik-advokat Åtte måneder tidligere, den 30. april 2007. Politiet pågriper en kvinne og en mann utenfor Thon Hotel på Sandviken Brygge i Bergen. Begge er fra Øst-Europa og blir siktet for befatning med ca. fem kilo metamfetamin. Under lukkede dører i Bergen tingrett blir de varetektsfengslet med brev— og besøksforbud og underlagt fullstendig isolasjon. Politiet er redd de skal forspille bevis.

Den ene østeuroperen blir flyttet til Ringerike fengsel. Så skjer det politiet oppfatter som merkelig: Han krever å få bytte ut bergensadvokaten sin.

– Vi fant det påfallende at en østeuropeisk narkokurer skulle bytte til en ukjent advokat på Gjøvik, sier politiadvokat Rudolf Christoffersen i Hordaland politidistrikt. Ifølge politiet var det den østeuropeiske tolken som ga navnet.

Overraskelsene stopper ikke der.

– I alle de fem-seks påfølgende rettsmøtene i Ringeriket tingrett foreslo advokaten den østeuropeiske tolken. Det opplevde vi som særdeles påfallende, sier Christoffersen.

Han peker på at det er veldig sjelden advokater foreslår tolker i det hele tatt, samt at han gjentok forslaget til tross for motstand fra politiet.

Fikk faks På dette tidspunkt er politiets mistanke vekket.

– Vi motsatte oss å bruke henne fordi vi mistenkte henne for brudd på taushetsplikten.

Christoffersen forteller at Hordalandspolitiet kontaktet flere politidistrikt.

– Det viste seg at også Oslo og Sør-Trøndelag politidistrikt hadde mistanker til denne tolken.

Christoffersen viser også til en faks som ble sendt fra østeuropeisk politi til politiet i Trondheim i april 2004. – Der står det at de har bevis for at hun hadde lekket informasjon til narkotikakriminelle i Øst-Europa. Det kan dreie seg om detaljer fra en konkret narkosak i Trondheim i 2003, sier han.

De håper at østeuropeisk politi vil gi dem innsyn i bevisene de påstår de har.

Avhør av voldtektsvitne Ransakingen og beslaget hos tolken har styrket politiets tro på at tolken kan ha en agenda ut over å tolke. Ifølge Christoffersen beslagla politiet mellom 300 og 500 sider. De fant blant annet dette:

  • En telefaks fra Oslo politidistrikt til Sarpsborg fengsel med et avhør av en siktet person fra 2003. * Et avhør av et sentralt vitne i en grov gruppevoldtektssak i 2007. * Et dokument om en legeundersøkelse i samme voldtektssak.

– Hvor har hun fått disse dokumentene fra? Det lurer vi på, sier Christoffersen, som ikke vil si om de fant dokumenter fra sin egen sak.

– Vi reagerer også på at hun har dokumentene liggende åpent tilgjengelig for alle i huset. Man har taushetsplikt også overfor egen familie. Politiadvokaten sier at en tolk i enkelttilfeller kan ha behov for å ta med straffesaksdokumenter hjem i tolkeoppdrag for rettsvesenet.

– Det må imidlertid foreligge en klar avtale om dette på forhånd, og tolken har selvfølgelig ikke anledning til å beholde straffesaksdokumentene etter at hun er ferdig med oppdraget.Tolken har også en klar plikt til å oppbevare dokumentene slik at de ikke er tilgjengelige for uvedkommende, sier Christoffersen.

– Lurer på motivet hennes – I denne konkrete saken har vi vært i kontakt med flere politijurister og statsadvokater som var aktor i de sakene som straffesaksdokumentene som ble funnet i hennes bolig stammer fra. De benekter at de har gitt tolken tillatelse til å ta straffesaksdokumenter med hjem.

Politiet sier de vil ta kontakt med flere aktører i sakene.

– Hva tror dere er årsaken til at hun hadde dem hjemme?

– Vi lurer på motivet hennes, men vil ikke spekulere. Hun er siktet for brudd på taushetsplikten. Grunnlaget bygger på opplysninger fra flere straffesaker der hun har vært tolk.

politiet