Norges Banks hovedstyre valgte onsdag å holde styringsrenta på rekordlave 1,25 prosent. I sin pengepolitiske rapport fra juni anslo sentralbanken at renta ville bli liggende på dette nivået til våren 2010, men på det første rentemøtet etter sommeren kommer sentralbanksjefen med nye signaler.

– Det ser ut til at fallet i produksjonen og sysselsettingen har avtatt noe mindre enn vi ventet. Skulle denne utviklingen fortsette, kan det bli aktuelt å øke renta tidligere enn anslått i siste pengepolitiske rapport, sier sentralbanksjef Svein Gjedrem.

– Opp i høst

Seniorøkonom Erik Bruce i Nordea er sikker på at en renteøkning vil komme før jul, og utelukker ikke, slik også flere andre analytikere spår, at det kan skje allerede på rentemøtet 28. oktober.

– Med de signalene vi fikk synes jeg at det virker veldig sannsynlig at vi får en renteøkning allerede i fjerde kvartal, sier Bruce til NTB.

Selv om arbeidsledigheten kommer til å øke utover høsten vil økningen bli mindre enn prognosene fra juni.

– Det ser ut til at Norge er det landet som slipper billigst unna denne nedgangskonjunkturen, og kan bli et av de landene som først hever renta etter at finanskrisen rammet verden, sier Bruce.

Avblåser ikke krisen

Men selv om prisstigningen er som ventet, arbeidsledigheten har vært lavere enn anslått og finansmarkedene har bedret seg, mener sentralbanksjefen at det er for tidlig å fastslå at konjunkturene har snudd.

– I Norge er det tegn til ny vekst. Det er likevel for tidlig å fastslå at konjunkturene har snudd. Samlet gir utviklingen ikke nå grunnlag for å endre renta, sier sentralbanksjefen.

Han legger til at krisen i verdensøkonomien ikke er over, og peker på at selv om situasjonen i verdensøkonomien ser ut til å stabilisere seg, er erfaringene at nye forstyrrelser raskt kan gi tilbakeslag.

– Det er fortsatt nedgang i mange land. Særlig i Europa er det foreløpig få tegn til snarlig oppgang, sier Gjedrem.

Sakte opp

Seniorøkonom Erik Bruce tror at krona vil styrke seg betydelig hvis Norges Bank hever renta før jul, og tror at det fører til en forsiktig videre renteøkning.

– Norges Bank vil gå med forsiktige skritt, blant annet med hensyn til kronekursen og fordi vi tror at bildet fortsatt vil være svakt i mange land. Det vil ta lang tid før renta kommer opp i euroland og USA. Det gjør at Norges Bank vil være veldig forsiktig når den begynner å øke renten, sier Bruce.

Finansminister Kristin Halvorsen (SV) tar rentebeslutningen til etterretning, men ber låntakerne ta høyde for en høyere rente.

– Det er viktig at husholdningene ser framover og ikke legger dagens svært lave rentenivå til grunn ved opptak av lån til kjøp av bolig og lignende, sier Halvorsen.