– Jeg tror de fleste føler at en utdannelse fra et universitet gir mer prestisje enn utdannelse fra høgskole, sier Heidi Waage Rasmussen.

Hun er avgangselev ved Tanks videregående skole, og har selv søkt studieplass ved Universitetet i Bergen.

Medelev Henrik Heienberg er usikker på påstanden, men mener prestisje uansett er avgjørende.

– Jeg vet ikke om det er noen prestisjeforskjell mellom høgskole og universitet, men jeg tror mange velger en utdanning på grunnlag av hvilken lønn man kan få når man er ferdig. Derfor ønsker nok de fleste å gå på prestisjefylte skoler.

Ønsker forandring

Rasmussen har søkt årsstudium i psykologi. Hun ønsker forandring fra den skolehverdagen hun snart har bak seg.

– Akkurat nå er jeg lei klasseromsundervisningen. Jeg ser for meg at det er mer frihet på universiteter enn på høyskoler.

Torill Sjødin Drange har bestemt seg for å søke Handelshøyskolen BI.

– Jeg har ikke gode nok karakterer til å komme inn på Norges Handelshøyskole, og da ser jeg på BI som et veldig bra alternativ. Det har også vært avgjørende for meg at de har gode utvekslingsmuligheter.

Vil bli politi

For Heienberg var utdanningsvalget lett.

– Etter militæret skal jeg søke Politihøgskolen. Det er et meningsfylt yrke for meg. Dessuten vil jeg ikke ha en kontorjobb.

Valget var ikke like lett for venninnene hans.

– Det har vært veldig vanskelig. Det er jo bra at vi har så mange studietilbud å velge i, men det hadde vært mye enklere med færre muligheter.