Press, drilling og regelrett juks. Slik påvirker de nasjonale prøvene osloskolen, hevder Magnus Marsdal i boka «Kunnskapsbløffen».

— Mange lærere i Oslo føler at konkurransejaget er ute av kontroll, sier Marsdal til NRK.

Ifølge Utdanningsforbundet i Bergen er presset ikke det samme her:

— Dette er nok en annen diskusjon i Oslo enn i Bergen. Jeg har ikke fått en eneste tilbakemelding om fra mine medlemmer at dette har vært et problem. Jeg har ingen eksempler på det, sier Grete Ingebrigtsen, leder for Utdanningsforbundet i Bergen.

Viktig debatt

Hun synes likevel det er bra og nyttig at debatten er reist av Magnus Marsdal.

— Jeg håper og tror at dette ikke er et problem i Bergen, men skulle det være det, vil denne debatten få det frem i lyset, sier Ingebrigsten.

Bergens Tidende har tidligere skrevet at langt flere elever blir fritatt fra de nasjonale prøvene i Oslo enn ellers i landet.

— Hvis nasjonale prøver er et godt kartleggingsverktøy, og mange lærere mener det, er det jo meningsløst å gi fritak til de som sliter, sier Ingebrigtsen.

Utdanningsforbundet er ikke mot nasjonale prøver eller kartleggingsprøver som sådan.

— Nasjonale prøver er primært et hjelpemiddel for skolene og lærerne for å finne ut hvordan ståa er blant elevene. Det er et greit utgangspunkt, sier lederen i Bergen.

Øvde selv på barneskolen

Heller ikke fungerende leder av Elevorganisasjonen i Hordaland, Daniel Johannessen, har fått henvendelser fra elever som opplever press rundt de nasjonale prøvene.

— Jeg har ikke mottatt beskjeder fra elever som opplever dette som ekstra tøft. Men jeg erindrer selv fra barneskolen at det var fokus på de nasjonale prøvene. Vi skulle være så flinke som mulig, og hadde forprøver tilsvarende de nasjonale prøvene, sier Johannessen.

Ifølge ham måtte han og medelevene øve slik at de var flinke nok til de nasjonale prøvene.

— Jeg opplevde likevel ikke at skolen hadde konkurransepress, men at det var viktig å finpusse teknikken, sier han.

Fylkesleder i Norsk Skolelederforbund i Hordaland, Omar Mekki, tror presset rundt nasjonale prøver er mye større i Oslo.

— Der offentliggjør de resultater og har rankinglister. Skolene føler et veldig press i forhold til hele testregimet, og øver på testene for testene sin skyld, sier han.

Han mener Bergen har klart en mye bedre balanse.

— De nasjonale prøvene har glidd inn som et av flere naturlige elementer for å følge med på utviklingen av elevene over tid. I Bergen har det vært en forbilledlig oppfølg med samtaler omkring resultater på en mye mer avslappet måte, sier Mekki.

Skolepolitisk talsmann for SV i Bergen, Simen Willgohs, tror heller ikke situasjonen er like ille som i Oslo.

— Bergensskolen er ikke i nærheten av osloskolen, men den er heller ikke så langt unna. Det har ikke vært noen kritisk holdning til de tingene Marsdal tar opp i byrådet, sier han.

Mindre fokus i Bergen

Han frykter byråkratiet rundt tester og kartlegging, begrenser lærernes mulighet til å undervise.

— Jeg har hatt rektorer på deputasjon i komiteen som er fortvilet over at de ikke får gjort jobben sin. De er papirflyttere og får ikke vært pedagogiske ledere, sier Willgohs.

Skolebyråd i Bergen, Filip Rygg, tror Bergen har hatt noe mindre fokus på de nasjonale prøvene enn Oslo.

— Dersom jeg hadde hørt tilsvarende i Bergen, ville jeg ha gransket det. Vi skal ikke ha juks i bergensskolen, sier han.

Han er mest opptatt av at prøvene fører til en reell forbedring.

— Du må vite hvor du er for å komme til neste skritt. Kartlegging gir kunnskap, men skal ikke i seg selv være motivasjonen, sier skolebyråden.

Delta i prøvedebatten under!