Han innrømmer at en slik undergang ikke har vært prioritert til nå, men at økt trafikk og dermed økt fare for ulykker har gjort at den rykker frem i køen.

— Det realistiske er at en undergang vil kunne tas i bruk en gang i 2005. Det vil ta tid å få alle planer på plass, sier Høyland.

Tall fra veivesenet viser at det siden januar i fjor har vært to ulykker med personskade i nærheten av det aktuelle gangfeltet hvor elevene daglig går over.

— Vi er på linje med foreldrene. Det er viktig at vi får til en bedre løsning for fotgjengerne, sier Høyland.

Veimyndighetene kommer likevel ikke til å etterkomme foreldrenes krav om strakstiltak.

— Det vil ikke bli laget fartsdempere eller gjort andre inngrep. Vi har en løsning på gang, den er den beste, sier Høyland.

I går fortalte Bergens Tidende om de mange råkjørerne som tas på strekningen fra Bystasjonen via Fjøsangerveien og til Lagunen.

Tall fra veikontoret viser at det fra januar i fjor og frem til august har vært 41 ulykker med personskader på denne strekningen.

— Normalt er det ti ganger så mange uhell hvor det bare er materielle skader. Vi vet at trafikken kommer til å øke, og dermed også tallet på ulykker. Derfor prioriteres sikring av strekningen nå, sier Høyland.