- Jeg tenker at det bør kunne gå greit å samarbeide med dem. Vi trenger gjennomslag for å sette vårt preg på politikken. Sånn som det politiske landskapet ser ut i dag, tenker jeg det er viktig å komme i regjering, sier Beate Husa.

Hun er nestleder i KrF Hordaland og en av tretten delegater fra fylket på helgens landsmøte i Trondheim.

Selv om regjeringsspørsmålet trolig blir det viktigste ved høstens stortingsvalg, tyder lite på at det blir et sentralt spørsmål på helgens landsmøte. Årsaken er at KrFs landsstyre i september i fjor vedtok at partiet ikke skal stå i veien for et borgerlig regjeringssamarbeid, samtidig som de presiserte at det er «lite sannsynlig» at partiet vil kunne sitte i samme regjering som Fremskrittspartiet. Formuleringen «lite sannsynlig» var et kompromiss for å unngå en splittelse mellom de to fløyene i partiet.

- Fordelen med det begrepet er at alle kan legge i det hva de vil. Det er veldig tøyelig, sier fylkesleder Pål Kårbø.

Han er en av flere som tror at KrF vil bli å finne i samme regjering som Frp etter høstens valg.

Ønsker ny giv

Flere sentrale kilder Bergens Tidende har snakket med i Hordaland KrF forteller om en økende vilje i partiet til å dele regjeringsmakt med Frp. Blant annet pekes det på at etter åtte år utenfor maktens korridorer trenger partiet regjeringsdeltakelse for å gi organisasjonen ny giv. Det stilles også spørsmål ved om forskjellene til Fremskrittspartiet er så store som enkelte vil ha det til. Blant annet pekes det på at avstanden til Venstre ofte oppleves vel så stor.

- Vi har sittet på sidelinjen så lenge nå at en må finne et alternativ. Jeg tror det blir en flertallsregjering. Det er blitt litt amerikansk over det. Vi har kommer litt dit at vi har en høyre— og en venstreside i dette landet, og at partiene må finne styrings- dyktige alternativer, sier nest- leder Husa.

Stor vilje lokalt

Hun får åpen støtte av KrFs gruppeleder i Hordaland fylkeskommune, Torill Selsvold Nyborg.

- Vi har hatt mange møter lokalt om dette. Jeg opplever at lysten til å komme i regjering er stor. Etter åtte år med rødgrønt styre, er det bedre å ha hånden på rattet enn å gå i opposisjon igjen. Jeg tror det vil gi oss en ny giv å komme i regjering, sier Nyborg.

- Hva tenker du om at KrFs landsstyre har vedtatt at partiet er mest tjent med å sitte i regjering med Høyre og Venstre?

- En kan gjerne ønske seg en regjering bestående av Høyre og sentrumspartiene, men det ser ikke så sprekt ut for det. Frp er et mer naturlig alternativ. En må huske på at Frp ikke er så store som de en gang var, sier Nyborg, som mener partiet må ha en oppslutning godt opp på sekstallet for å søke regjeringsmakt.

Hun får støtte av Marita Moltu, gruppeleder for KrF i Bergen.

- Personlig har jeg ønske om at partiet vårt skal være med i en slik regjering. Det er naturligvis delte meninger om det i partiet, men i Bergen er i alle fall et klart flertall enig med meg, sier Marita Moltu.