— Det er mye positivt som skjer på Vestlandet. Jeg føler at stemningen er på oppadgående og jeg er ikke overrasket over at det er flere arbeidsgivere som tror på oppgang, sier Munch til BT.

De positive tendensene er fanget opp i et arbeidsmarkedsbarometer, gjort på bestilling av Manpower. Det anerkjente barometeret har vært i bruk i mange land i 40 år. Først i år er det blitt introdusert i Norge.

Størst smil i Oslo

756 arbeidsgivere er blitt spurt om de tror sysselsettingen vil gå opp i sin bedrift siste kvartal i år sammenliknet med inneværende kvartal. Fjorten prosent svarer ja. 78 prosent tror på status quo.

Det er særlig i Oslo og på Østlandet generelt at smilene sitter løst hos bedriftsledere. Optimismen har likevel avtatt noe det siste kvartalet sammenliknet med sommermånedene.

På Vestlandet og Sørlandet var det flere som trodde på nedgang forrige kvartal. Mot slutten av året er det derimot flere arbeidsgivere i vår region som sier de vil rekruttere enn nedbemanne.

Forsiktig optimisme

— Hovedinntrykket er stabilitet, men jeg tror vi ser en forsiktig optimisme hos arbeidsgiverne, sier konserndirektør Truls Frogner i Manpower Norge.

Han advarer mot å trekke for mange konklusjoner fra undersøkelsen som bare er foretatt over to kvartal. Det er først når barometeret har eksistert noen år at man kan begynne å se trender.

— Arbeidsledigheten har stabilisert seg den siste tiden. Overvekten av positive arbeidsgivere kan være en indikasjon på at arbeidsmarkedet begynner å snu, sier Frogner til BT.

Lite forskjell på kort sikt

Olav Munch i Bergen Næringsråd sier til BT at lav rente og svak kronekurs har bidradd til at næringslivet er mer positivt i dag enn tidligere. Dette gjenspeiler seg også på oppgangen på børsen den siste tiden. Han advarer derfor politikerne mot å ødelegge den positive trenden ved å åpne pengesekken etter valget.

Til tross for økt optimisme, tror Munch det tar lengre tid før arbeidsledige vestlendinger begynner å merke oppgangen. Han viser til at det er flere eksportrettede næringer på Vestlandet som trenger tid på seg før de merker oppgangen på verdensmarkedet. I Oslo er det derimot et mer skjermet næringsliv, med mer servicevirksomhet og flere offentlige arbeidsplasser.

— Jeg tviler på at optimismen vil ha noen virkning på kort sikt. Mange bedrifter har vært nødt til å redusere i nedgang og disse holder igjen når markedet begynner å snu. De må være sikre på at dette er noe som varer før de satser på nytt, sier Munch.

Optimist: Styreleder Olav Munch i Bergen Næringsråd deler optimismen som råder i næringslivet. Det er i dag flere arbeidsgivere på Vestlandet som tror på økt sysselsetting frem mot jul sammenliknet med i sommer.<p/>FOTO: ARNE NILSEN