Det skulle nå bare mangle at ikke høyrelederen støtter en visjon markedsført med brask og bram av partiets fremste samferdselspolitiker, Øyvind Halleraker, og underskrevet av fem andre medlemmer fra Høyres stortingsgruppe.

Likevel gir det en helt annen tyngde til saken når toppledelsen i partiet står offentlig frem og går god for ideene.

Og Erna Solberg er ikke i beit for gode argumenter.

— «Høyhastighetsringen» gir oss et utvidet arbeidsmarked ved at den utvider pendlerområdene. På den måten kan de store byene våre bli avlastet. Slik kan lyntoget også virke desentraliserende, sier hun.

Bergen-Stavanger realistisk

— Høyre har aldri vært kjent som jernbanens fremste forkjemper. Hva har skjedd?

— Det vi har vært imot, er tomme tog. Men de foreløpige regnestykkene omkring «Høyhastighetsringen» er svært interessante. Tallene tyder på at passasjergrunnlaget er til stede for at «Høyhastighetsringen» kan gå driftsmessig i pluss.

— Mener du at det også er realistisk å bygge jernbane mellom Bergen og Stavanger?

— Ja, det mener jeg. For det er et stort passasjergrunnlag på den strekningen.

— Men jeg må få understreke at det er altfor tidlig å trekke sikre konklusjoner om alt dette. Saken er under utredning, og det kan ta lang tid før vi har svar som gir trygghet for å ta beslutninger.

Tap for Avinor

— Mange bruker som argument for lyntoget at det er nødvendig å begrense flytrafikken av hensyn til Norges klimaforpliktelser. Hva mener Høyre om det?

— Flytrafikken kan komme til å begrense seg selv. Med mindre noen finner opp helt nye drivstoffkilder, tror jeg flyprisene kommer til å stige kraftig, ut fra prinsippet om at forurenser må betale. Men det må selvsagt skje innenfor rammen av internasjonale ordninger.

— I denne sammenhengen må vi også se på utslagene av en mulig nedgang i flytrafikken. Jeg tenker da på inntektene til Avinor, som skal dekke drift, vedlikehold og utbygging av hele det norske flyplassnettet. Bortfall av inntekter her må regnes inn i kostnadene til «Høyhastighetsringen».

Investere i fremtiden

— Prisen for «Høyhastighetsringen» er løselig anslått til 100 milliarder kroner. Har vi råd til dette?

— Den norske staten har ganske mye penger akkurat nå. Og avkastningen fra oljefondet vil øke i årene som kommer. Som finansminister ga Arbeiderpartiets Karl Eirik Schjøtt-Pedersen uttrykk for at overskuddet fra oljeinntektene blant annet skal benyttes til infrastruktur, at de med andre ord skal brukes til å investere i fremtiden. Dette er Høyre enig i. Men ellers virker det som «Høyhastighetsringen» også kan være velegnet som et prosjekt for offentlig-privat samarbeid.

— Dersom det fattes beslutning om «Høyhastighetsringen», bør den da bygges ut som ett kjempeanlegg, altså bli ferdig på kortest mulig tid?

— Ja, det mener jeg. Det vil være det billigste, det mest rasjonelle, og bare på den måten kan vi få full effekt av «Høyhastighetsringen», sier Erna Solberg.

Brekke, Eirik