• Jeg er innstilt på å vurdere dette for å finne løsninger, slik at Redningshyttens behov for transport blir dekket. Her burde man kunne være smidig. Det sier byråd for byrådsavdeling for tekniske tjenester, Nils Arild Johnsen (Sp) til BT.

Han har godt håp om å finne frem til en ordning som Redningshytten kan være tjent med, men vil likevel først gjøre seg kjent med bakgrunnen for Vann— og Avløpsetatens i utgangspunktet avvisende holdning.- Jeg ønsker ikke å drive noe politisk råkjør og vil derfor først konferere med dem som har svart på henvendelsen fra Redningshytten, sier Nils Arild Johnsen, som fikk saken på sitt bord i går.Sp-byrådet er selv ivrig friluftsmann og har vært på kryss og tvers i Gullfjellet. - Personlig har jeg ikke benyttet meg mye av Redningshytten, men jeg ser behovet for den og registrerer stadig at det kryr av folk rundt hytten, sier Johnsen.