Aetat registrerte over 1000 ledige stillinger i fylket ved årsslutt. Det er fire prosent mer enn for ett år siden.

— Dette er et forvarsel om at noe skjer, mener fylkesarbeidssjef Tommy Johansen.

Gjennom hele 2003 var ledighetsutviklingen i Hordaland bedre enn landsgjennomsnittet. Ledigheten økte med 10 prosent i Hordaland, mens landsgjennomsnittet var en økning på hele 16 prosent.

Overrasket over utviklingen

Han er selv overrasket over at utsiktene fremover er såpass lyse for arbeidssøkerne. Han mener omslaget kom i høst, da antall ledige stillinger i fem måneder på rad var høyere enn på samme tid i 2002.

— Hvis det positive som skjer i norsk økonomi fortsetter, antar vi at ledigheten i Hordaland siste halvår i 2004 vil være lavere enn siste halvår i 2003, sier Johansen.

Han tør ikke spå at det samme vil gjelde på landsbasis.

Hordaland er Norges eksportfylke nummer én, og er derfor mer følsomt overfor rente- og valutasvingninger.

— Hvis vi klarer å holde lav rente og svak kronekurs, vil eksportnæringen tjene på det. Og det vil gi store ringvirkninger, sier fylkesarbeidssjefen.

Han håper arbeidsgivere ser den positive utviklingen i norsk økonomi og at de derfor skal bli villige til å ansette flere.

- Sats på yrkeshemmede

Ved årsskiftet var det 9064 helt ledige i Hordaland. Samtidig var det 7700 yrkeshemmede i fylket.

— Vi har et prosjekt som heter fleksibel jobb, der vi kan komme med lønnstilskudd til arbeidsgivere som ansetter yrkeshemmede, sier Harald Simonsen i Aetat.

Han ønsker seg fleksible arbeidsgivere, slik at hele arbeidsmarkedet kan bli tatt i bruk. For om få år venter ekspertene at det igjen skal bli mangel på arbeidskraft i landet.

— Bli mer dristig i å ansette folk som har vært gjennom attføringskurs og legg bort myter og halvsannheter, er oppfordringen fra fylkesarbeidssjefen til arbeidsgiverne på Vestlandet.