Punktene i tiltalen mot Seim er mange. Til sammen mener politiet han har forbrutt seg på lovene i om lag 40 tilfeller, selv om punktet om vitnepåvirkning blir strøket fra tiltalen.

Blant tilfellene er økonomisk utroskap, grovt bedrageri og grovt underslag. Strafferammen er ni år.

Til sammen skal han ifølge tiltalen ha overført beløp på nærmere 60 millioner kroner fra selskaper han kontrollerte til andre formål.

Det er satt av hele 59 dager til saken, og i tillegg til Seim står også Tor Arne Uppstrøm, som var med på kjøpet av Mjellem & Karlsen, og Bertram Vedeler, som var styreleder i Uppstrøms selskap Paleum.

Han forbereder straffesaken med å lese papirer og med å diskutere med sin advokat Trygve Staff.

— Jeg håper på å bli trodd. Og da er det ingen grunn til noe annet enn full frifinnelse, forteller Seim.

Statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen, som har saken mot Seim, sier det fortsatt jobbes med saken og at det stadig kommer nye dokumenter.

— Men vårt inntrykk er ikke endret siden tiltalen ble tatt ut i sommer, sier han.

Bergen tingrett har allerede behandlet to søksmål mot Seim hvor tidligere forretningspartnere har krevd over 35 millioner kroner fra ham.

Sakene, som Seim vant, er anket, og skal behandles av Gulating lagmannsrett neste år.