— Vi vil gjerne ha prosjektarbeid. Det er bra at vi får jobbe selvstendig, sier Ingrid Damm og får tilslutning av medelevene ved Bergen Katedralskole.

De nikker gjenkjennende til forskernes funn om hvor viktig sosial bakgrunn og ressurser i hjemmet er for skoleprestasjonene,

— Jeg får hjelp hvis jeg trenger det, sier Kjetil Vevle, mens Ingrid Damm forteller om foreldre som mer enn gjerne bidrar.

— De kommer ofte med bøker til meg når jeg jobber med prosjekter.

— Jeg får ikke noe hjelp hjemme. Ikke fordi foreldrene mine ikke vil, men fordi de ikke kan, sier Abibab Ayalew, som kom til Norge fra Etiopia som fireåring.

— Jeg spør lærerne og klassekamerater om hjelp.

Forskning som er gjort på feltet viser at det ikke er stor forskjell på viljen til å hjelpe barna i de ulike hjemmene. Det er kunnskapen og evnen det står på.

Elevene tror ikke det er noen løsning å fjerne prosjektarbeidet.

— Samtidig er det jo en del lærere som ikke er flinke nok til å se alle elevene, mener Ingrid Sæbdal.

Et viktig poeng med prosjektarbeid er å frigjøre tid for lærerne, slik at de har mer tid til oppfølging av de enkelte elever.

I en undersøkelse som Jarmund Veland ved Senter for atferdsforskning i Stavanger har gjennomført, kommer det frem at familieøkonomi, bolig og foreldrenes utdannelse er viktige faktorer for hvordan barna ses i skolen.

— Det blir ofte slik at de som snakker mest og er mest aktive, er de som blir sett av lærerne, bekrefter elevene.