— De venter familieforøkelse en av de nærmeste ukene. Da trenger de sikkert mer plass, slår den vordende bestefaren fast.

Bergens Tidende omtalte den utrolige byggesaken for to år siden. Da hadde Lindanger ventet i 17 år på å få godkjent veiløsning til tomten. En kombinasjon av kommunalt sommel, uforsvarlig saksbehandling og et svært overraskende politisk vedtak i bystyret i 2000, forklarer hvorfor det hele tok så lang tid. Men den entusiastiske rogalendingen mistet ikke håpet.

— Dette er på ingen måte noen katastrofe for meg. Og det har jo vært forferdelig lærerikt. Jeg er blitt kjent med beslutningssystemet og politikerne. Derfor klarer jeg også å ta dette litt humoristisk, sa Lindanger til BT for to år siden.

Etter at BT skrev om saken, ble det ny fart i det kommunale planarbeidet. En privat konsulent ble engasjert for å se på hele utbyggingen i Solåsen, som i tillegg til Lindangers egen tomt omfatter 25 nye boliger.

Valgte umulig veiløsning

Problemet var bystyrevedtaket fra 2000 som gikk inn for en veiløsning som i praksis var umulig å godta. I stedet for å koble seg på en kommunal vei i umiddelbar nærhet, ville bystyret la veien gå gjennom et friområde. Da de ulike veiløsningene ble lagt ut til offentlig ettersyn i 2003, protesterte fylkesmannen, Hordaland fylkeskommunen, Steinsviken velforening og Bergen brannvesen – sistnevnte fordi veien ble for bratt for utrykningskjøretøy.

Ytrebygda bydelsstyre, som opprinnelig hadde støttet den løsningen bystyret valgte, snudde og gikk inn for påkobling til kommunal vei. Trafikkøkningen som de 25 boenhetene representerer er ikke mer enn det beboerne langs den kommunale Austre Steinsvikåsen bør kunne tåle, mente bydelspolitikerne.

Byrådet har fulgt bydelsstyret og når komité for miljø og byutvikling skal behandle saken 12. mars, ligger alt til rette for en innstilling til bystyret som Lindanger kan være fornøyd med.

- En skjønn by

– Dette er en glimrende løsning som får betydning for alle som har tomter her, sier han, og vil slett ikke klage.

— Bergen er en skjønn by. Det er fantastisk at byen har råd til et byombud som ga meg mye støtte. Det er flott at det sitter jurister i forvaltningen og det er bra at byen har medier som kan ta fatt i saker. Det får ting til å skje.

— Har du ingenting å klage på?

— Å sitte her år etter og år og skrive brev etter brev uten at noe skjer, er fryktelig frustrerende. Og saksbehandlingen har vært under enhver kritikk. Men jeg vil nødig at han som har hatt ansvaret for saken de aller siste årene, skal omfattes av kritikken. Han har gjort en meget god jobb, sier Lindanger.

Han roser også tidligere byråd Tom Knudsen og leder for bydelsstyret i Ytrebygda, Trygve Birkeland.

— Det var viktig at de to engasjerte seg, sier han.

NÆRMER SEG BYGGESTART: 19 år etter at Ole A. Lindanger og kona Synnøve for første gang søkte om å få bygge på tomten i Steinsvik, kan det gå mot en løsning.
ARNE NILSEN