— Søknadene for alle skolene våre er mer eller mindre like. I tillegg er det en sterk elevvekst i Hordaland som taler for at skolen i Bergen blir godkjent, sier daglig leder Rune Eikeland i John Bauer Norge AS.

I Bergen er lokaler og lærerkrefter klare, og kjeden satser ifølge Eikeland på oppstart allerede til høsten. Skolen skal ha plass til 525 elever.

Vil ha 16 skoler

I går ble de første private videregående skolene i Norge godkjent etter friskoleloven. 11 av 15 søkere fikk ja-stempling, tre av disse var John Bauer-skoler, drevet av Skandinavias største private skolekjede som fra før har 23 skoler i Sverige.

Skolene har fått stor oppmerksomhet, og markedsført seg med gratis pc-er og gratis studieturer for elevene, og legger opp til mye prosjektarbeid og mindre tradisjonell undervisning.

John Bauerkjeden vil ha 16 skoler i Norge, og har som mål at fem skal ta opp elever fra høsten. Dette er skolene i Bergen, Oslo, Stavanger, Porsgrunn og Drammen.

Politikerne har sagt nei

Fem søkere vil etablere private videregående skoler fra høsten i Hordaland og Sogn og Fjordane. Ingen av disse har så langt fått ja eller nei til oppstart, og det er derfor usikkert hvor mange som faktisk klarer å komme i gang om drøye to måneder.

Utdanningsdirektoratet har varslet at de vil få svar i løpet av siste halvdel av juni.

I Hordaland har det politiske flertallet sagt nei til etablering av private videregående skoler, selv om prognoser sier at elevtallet de neste årene vil øke med 600 i året.