Veien mellom Rådal i Bergen og Svegatjørn i Os har hatt en lang og kronglete ferd mot byggestart.

15. mai fortalte Bergens Tidende at Samferdselsepartementet innstilte seg på å få et stortingsvedtak for E39 Rådal-Svegatjørn først sent på høsten. Det ville innebære anbudsbehandling vinteren 2015 og spaden i jorden høsten etter.

— Det kan vi ikke finne oss i, raste Os-ordfører Terje Søviknes, og hev seg sporenstreks på telefonen til sine partikolleger i departementet.

Rydder vekk hindre

Nå se Søviknes lysere på situasjonen. Neste uke kommer to saker opp i fylkestinget som skal bidra til å sikre fremdriften.

Det gjelder en fylkeskommunal garanti for bompengelånet, og en grunneieravtale for massedeponi i Hordnesskogen i Fana. Området tilhører den fylkeskommunale Stend vidaregåande skule.

Begge sakene har fått positive innstillinger fra fylkesrådmannen.

— Dersom de blir vedtatt, har vi fått ryddet av veien to viktige hindre for oppstart, sier Søviknes.

Fikk bom-gjennomslag

Det tredje problemet som har forsinket prosessen i det siste, har vært spørsmålet om hvordan bompengene skal innkreves. Frp, og dermed Søviknes, har ønsket en rentekompensasjonsordning for bompengeprosjekter. Men det vil ta tid å få vedtatt dette i Stortinget, og faren var at Rådal-Svegatjørn ble liggende på vent i mellomtiden.

— Jeg har vært i tett dialog med ledelsen i Samferdselsdepartementet, og fått gjennomslag for kravet mitt fra i vinter om å kutte forskuddsinnkrevingen av bompenger i byggeperioden. I opplegget ligger det nå 18 års etterskuddsinnkreving, forteller Søviknes.

Samtidig blir det presisert i bompengevedtaket at innkrevingsperioden kan reduseres som følge av den nye rentekompensasjonsordningen som regjeringen jobber med.

— Dette er fantastiske nyheter for bilistene, og osingene i sær, mener Søviknes.

Han ser for seg at totalregningen kan reduseres betydelig, dersom bompengeselskapet slipper å betale renter.

Dersom dette går igjennom, og helst før fellesferien, ser Søviknes for seg byggestart kommende vinter.

— Alt ligger nå til rette for at regjeringen relativt raskt kan legge frem den endelige bompengeproposisjonen for Stortinget. Personlig håperjeg det kan skje før ferien. Nå går det hele på skinner, sier Søviknes.