To personer omkom i ulykken 9. mai. De to arbeidet med å bringe ut masser fra et tidligere ras da ulykken i kraftverket på Haukeli skjedde.

Ifølge undersøkelsen har trykket fra de oppsamlede vannmengdene, etter hvert som masser ble fjernet, mest sannsynlig oversteget motholdet i den resterende rasmassen i sjakten. Dette førte til at vann og stein i løpet av kort tid flommet inn i tilløpstunnelen og inn i kraftstasjonen, går det fram av den interne undersøkelsen Hydro har gjort etter ulykken. Undersøkelsen skal oversendes politiet, som etterforsker ulykken.

— I planleggingen og gjennomføringen av arbeidet ble det gjort risikoanalyser av de jobber som ble utført. I ettertid har det vist seg at det fulle risikobildet knyttet til mulig vannoppsamling ikke ble identifisert, heter det videre i Hydros rapport.

DØDSULYKKE: To menn omkom i raset i Svandalsflona kraftverk 9. mai.
Scanpix