Hvilket navn du har og hvordan du snakker for deg, heller enn hva du presterer faglig, vil bestemme hvem som får jobb etter fem-seks års studier. Det frykter jusstudenter i Bergen, Oslo og Tromsø.

Fra høsten 2003 skal dagens system ved universitetene med over 30 forskjellige tallkarakterer erstattes av bokstavkarakterene A til F. Målet er å få et mer ensartet system. Men jusstudentene er redd de nye bokstavkarakterene blir for grovdelte.

Fire av seks vil ha tall

— Med få karakterer blir det vanskeligere å skille de beste fra de nest beste. Jeg er ikke i tvil om at trynefaktoren blir viktigere, sier Per Mauritzen i Juridisk Studentutvalg ved Universitetet i Bergen (UiB).

— Dette blir ekstra merkbart på jus, siden karakterer er svært viktig når vi søker jobb. Karakterene følger oss livet ut, når vi søker dommerstillinger som 50-åringer er karakterene fremdeles viktige, sier Ole Christian Aamot og Tor-Axel Schwerdt i studentutvalget.

Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo innførte høsten 1999 bokstavkarakterer som prøveordning. Arbeidsgivere mener det nye systemet blir for diffust.

I evalueringen fra jus i Oslo, referert av universitetsavisen Universitas, sier fem av seks spurte arbeidsgivere at de mener bokstavkarakterene er for grovdelte. Fire av seks svarer at det er en selvfølge at juridiske kandidater med tallkarakterer fra Bergen og Tromsø blir foretrukket.

- Bokstaver gir jobb

— Trynefaktoren vil nok dessverre få større innflytelse etter innføringen av bokstavkarakterer, sier regjeringsadvokat Sven Ole Fagernæs til Universitas.

Regjeringsadvokaten er en av de mest ettertraktede arbeidsgiverne for nyutdannede jurister.

Leiv K. Sydnes, viserektor for utdanning ved Universitetet i Bergen (UiB), tror ikke innføringen av bokstavkarakterer vil føre til problemer for studentene på jobbmarkedet.

— Det krever informasjon fra universitetet til arbeidsgivere slik at de blir klar over det nye systemet, og det vil de få, sier Sydnes.

Sammen med nytt karaktersystem må komme større vekt på oppgaveskriving, mener Sydnes, som er ansvarlig for innføringen av Kvalitetsreformen ved UiB.

— Problemet løses i stor grad ved at studentene underveis i studiet produserer arbeider som de legger ved karakterene når de søker jobb. Det er mye større grad av tilfeldigheter i dag, når studenter tar eksamen opp igjen, gang på gang, for å forbedre seg en tiendedel, sier Sydnes.

Lappeteppe av karakterer

— Noen mener dagens system er for nyansert, mens det nye blir for unyansert. I utgangspunktet er vi positive til de nye bokstavkarakterene, spesielt fordi det blir mye lettere å sammenlikne kandidater, sier leder for 17.000 studenter i Norsk Studentunion (NSU) i Bergen, Torstein Fjeldet Lunde.

Et problem oppstår for studenter som har noen eksamener før høsten 2003, og noen etter. De vil få et vitnemål som inneholder både tall- og bokstavkarakterer. Hvordan dette skal løses i praksis, er foreløpig usikkert.

— Vi må få gode overgangsordninger, slik at studentene som får begge typer karakterer på sitt vitnemål ikke blir skadelidende, sier NSU-lederen.

Les mer om reformen på www.uib.no/kvalitetsreformen

FOR UNYANSERT: - Arbeidsgiver vil få trøbbel med å skille de beste fra de nest beste når vi søker jobb med nye karakterer, tror jusstudentene Ole Christian Aamot, Per Mauritzen og Tor-Axel Schwerdt ved Universitetet i Bergen.
Foto: Bjørn Erik Larsen