Selv har han studert fem år som innsatt, og har generell studiekompetanse derfra.

– Å bli plassert i en vanlig videregående klasse like etter at en er løslatt, er et altfor stort press for mange, mener han.

Jungård er nå ferdig med kokkelinjen på Årstad. Ved siden av studerte han webdesign på Dagskolen, og har hatt god nytte av rådgivertjenesten derfra. Nå går han i gang med læretid på en restaurant i Bergen. Han advarer mot å fjerne det totale opplegget Dagskolen tilbyr.

– Folk som er ute i det fri, men som går på rusavvenning passer svært dårlig inn i vanlig skole, og faller ofte utenfor alle andre tilbud enn Dagskolens, er Jungårds erfaring.

– Vanlige lærere vet for lite om hva rusproblematikk er, og kan lite om hvordan de skal bygge opp et selvbilde.

Lilly Wenche L. Adams får vitnemål med generell studiekompetanse fra Dagskolen denne sommeren.

– Dette ville jeg aldri greid på vanlig videregående, sier Adams, som har en fortid med psykiske lidelser.

På Dagskolen er det små klasser og mye individuell oppfølging. Elevene får også hjelp til å løse problemer som drar konsentrasjonen bort fra læringen. Lærerne hjelper til dersom elevene for eksempel har økonomiske problemer, mangler bolig eller har rett på sykepenger.

Mange av elevene har en lang ruskarriere bak seg, ofte iblandet kriminalitet. Selv om Adams aldri har ruset seg, mener hun at de fleste på skolen sliter med mange av de samme seinskadene.

– Etter å ha gått her har jeg så mye større tro på meg selv, sier Adams, som nå håper på en praksisplass ved en frisørsalong.

Før hun går videre i livet, ønsker hun å bidra til at andre får nyte godt av Dagskolens tilbud i fremtiden.