— Læreren må være kunnskapsformidler og ikke veileder, sier Dørum.

Som medlem i Kirke-, Utdannings- og Forskningskomiteen, sier Dørum at læreren som aktiv kunnskapsformidler er nøkkelen til like muligheter. Han tror prosjektpedagogikken overdrives. - I valgkampen førte SV en skoledebatt som handlet om mursteiner og brødskiver fremfor innholdet i skolen og lærerens rolle, sier han.

Mindre kompis, mer læring

Dørum mener det rendyrkes en veilederrolle der læreren «står bak elevene mens de finner informasjon på Internett».

— Fremtidens klasseskille vil gå mellom de som finner frem i informasjonssamfunnet og de som ikke gjør det, sier han.

— Hvis ikke skolen gir litt motstand man må presse seg gjennom, lager vi et samfunn der de svakeste forblir svake, fordi ikke får utfordringer, legger han til.

Leder for Kirke-, Utdannings- og Forskningskomiteen, Ine Marie Eriksen (H), håper kunnskapsminister Øystein Djupedal tar forskernes funn på alvor.

— Når trenden er at læreren skal være kompis, vil de med mindre kunnskapsrike foreldre bli taperne i skolen, sier hun.

— Det sier seg selv at dersom man overlater større deler av ansvaret til elevene, vil de med sterk bakgrunn vinne, og forskjellene følgelig øke, legger hun til.

Dørum vil innføre et kompetanseår for lærerne, og på sikt avvikle allmennlærerutdanningen til fordel for en faglærerutdanning. Både han og Eriksen sier de vil følge den nye regjeringen og sørge for at den følger opp Kunnskapsløftet.

Flere timer og mer penger

SVs statssekretær for Utdannings- og forskningsdepartementet, Lisbeth Rugseth, sier de nye forskningsresultatene belyser viktige problemstillinger som det bør reises debatt rundt.

— Dette er problemer vi har hatt med oss lenge, og som danner bakteppet for Kunnskapsløftet, sier hun.

— Det viktigste er at skolen i større grad blir i stand til å tilpasse seg elevenes varierende bakgrunn, sier hun.

Hun tror ikke prosjektarbeid trenger å bety større ansvar på elever og foreldre.

— Prosjektmetoden bør ses som en ramme - den enkelte skole og lærer bør ha frihet til lå velge arbeidsmetodene som passer best innenfor denne, sier hun.

For å minske betydningen av elevenes sosiale bakgrunn i skolen, vil SV trappe timetallet ytterligere opp.

— På den måten vil elevene i større grad få mulighet til å gjøre skolearbeid på skolen. Vi vil også legge til rette for ulike former for leksehjelp. Mer generelt vil vi ha høyere lærertetthet og mer ressurser til skolen, sier hun.