• Det er svært lite lurt å selge aksjer i BKK nå på grunn av en forventet prisstigning, sier RVs Torstein Dahle.

Dahle er oppgitt over de omfattende planene for salg av kommunale bedrifter. Han er prinsipielt mot slikt salg, men er og opptatt av kommunen taper penger på å selge BKK nå.

Prisen stiger

— Det stadig flere antar er at særlig selskaper som produserer vannkraft vil stige markert i verdi i løpet av de nærmeste årene.

Bakgrunnen for Dahles antakelser er det trolig blir slutt på at private selskaper mister de verdifulle fallrettene når konsesjonsperioden for utnytting av fossekraften går ut.

— Det betyr at private selskaper kan bli en reell konkurrent til Statkraft ved kjøp av kraftselskap. Og da kommer prisene til å stige, sier Dahle.

Han peker og på at det nå legges kraftkabler til England og Danmark som gjør det mulig å overføre elektrisk kraft til utlandet i perioder av døgnet når prisen er høy.

— Kommunene går glipp av meget store beløp ved å selge nå, sier Dahle.

Høyres Martin Smith-Sivertsen deler ikke Dahles skepsis mot salg av aksjer i kommunale bedrifter som Bergen Kino og BiR. Han skulle gjerne ha sett at kommunen gikk raskere frem.

— Det gleder meg at finansbyråd Trond Tystad er villig til å gå så langt som han gjør i intervjuet med BT, men jeg hadde gjerne sett at vi solgte enda mer.

Blant annet mener Høyres gruppeleder at Bergen Kino kan selges ut i sin helhet. Kommunens 49 prosent av aksjene i Gaia bør også selges.

— Kommunen må konsentrere seg om å skaffe penger til kjerneområdene som skole og helse og sosial. Da bør man heller frigjøre kapital ved å selge for eksempel Gaia-aksjer.

Foreløpig har han ingen innvendinger mot kommunens planer om å beholde en tredel av BKK-aksjene.

— På litt lengre sikt mener jeg kommunen bør kunne selge seg helt ut av selskapet.