Det gjelder både kabelen langs Hardangerfjorden (Sima-Samnanger) og mellom Sogn og Sunnmøre (Fardal-Ørskog).

— Det ligger an til et kompromiss med deler av ledningen som sjøkabel, sier Nordtun. Partiets sentralstyre er inne i den avgjørende sluttfasen for behandling av saken. Det ventes imidlertid ingen konklusjon før kommunevalget.

Vil endre regelverket

Tore Nordtun sier også at Ap trolig vil åpne for endre retningslinjene Statnett styrer etter når det gjelder kabling av høyspentledninger i sjøen eller på land. Det vil bli lagt mer vekt på naturvern og miljøhensyn i nye retningslinjer:

— Vi må stramme opp de retningslinjer Stortinget tidligere har vedtatt. Der er det formuleringer som ikke holder i et helhetlig perspektiv, sier Nordtun.

Et politikerpanel drøftet i går kraftlinjestriden på et seminar i Oslo, arrangert av Den Norske Turistforening og NHO Reiseliv. Innleggene bar bud om et bredt politisk flertall for å endre retningslinjene. Stortingspolitikere - fra SV til Frp - sier de ønsker en slik endring.

Må velge luftkabler

De eksisterende retningslinjer innebærer i realiteten at Statnett må velge å bygge nye nett med luftkabler, sier lederen av Stortinget energi- og miljøkomité, Gunnar Kvassheim (V). I dagens retningslinjer, vedtatt av Stortinget i 2000, står det:

Høyspentkabler på 420/300 kV «vert bygd som luftleidning, og berre i heilt spesielle unntakstilfelle med særs sterke miljøomsyn, kan det vere aktuelt med pålegg om kabling».

Dette ønsker nå de sentrale energi- og miljøpolitikerne på Stortinget å endre, skal vi tro det de samstemte politikerne sa på gårsdagens seminar.

Gunnar Kvassheim spør seg imidlertid om regjeringspartiene faktisk ønsker dette, sett i lys av hva olje- og energiminister Odd Roger Enoksen sa i Stortinget så sent som i mai i år:

«Jeg ser ingen grunn til endre regelverket for hvordan dette praktiseres».

Folkeopprør

Men her kommer det gryende folkeopprøret mot planlagte luftlinjer inn i bildet. På seminaret viste den ene ordføreren etter den andre til et meget sterkt lokalt engasjement mot luftlinjene fra Sima til Samnanger, og fra Sogn til Sunnmøre.

Ordføreren i Ørsta, Hans-Olav Myklebust (Frp) sier «vi er i ferd med å få et grasrotopprør på Vestlandet» fordi «vi ofrer norsk natur til fordel for statlig storkapital».

Ordfører Astrid Farestveit Selsvold i Kvam mener at saken er av største betydning for de involverte «for all fremtid».

Advarer mot ny politikk

Statnett advarer imidlertid mot en helt ny kablingspolitikk i landet. Spesialrådgiver Jan Bråten sier at Statnett må ta samfunnsøkonomiske hensyn, og da kan ikke jord- eller sjøkabler brukes i for stort omfang. En jordkabel koster 8-10 ganger mer enn en luftkabel, mens en sjøkabel koster 5 ganger mer, ifølge Statnett.

— Skal vi kable alt av nye ledninger de neste ti årene, vil det koste 70 milliarder kroner ekstra, sier Bråten.

Men politikerne lot seg ikke skremme av dette, men la samtidig vekt på at mer bruk av kabling vil gi en ekstraregning som alle må være forberedt på å betale regningen for. Så vel regjeringspartiene som opposisjonen sa at et spleiselag er veien å gå, hvor staten, utbyggere, industri og forbrukere må ta sin del av regningen. Bare Frp skilte lag, med et krav om at staten bør ta hele regningen.

- Det ligger an til et kompromiss med deler av ledningen som sjøkabel, sier Nordtun.
Bergens Tidende