Tilstanden er fortsatt alvorlig, men stabil, for kvinnen i 60-årene som i helgen ble innlagt ved sykehuset med legionellasmitte.

Hun arbeidet ved Psykiatrisk Klinikk i Haukelandsbakken. Bygget ligger noen hundre meter fra Sentralblokken.

Rutinesjekk

– Så langt er det ingen indikasjoner på at kvinnen er blitt smittet på jobb, sier smittevernoverlege Per Espen Akselen ved Haukeland sykehus.

– Det er heller ingen grunn til å tro at ansatte ved sykehuset er spesielt utsatte for legionellasmitte. Sporadiske tilfeller av legionella forekommer i befolkningen, og det er ingen grunn til å overdramatisere ut fra ett enkelt tilfelle. Hvis det skulle dukke opp flere tilfeller i et avgrenset område, derimot, er det grunn til mistanke om at det kan være en smittekilde i området. En systematisk kartlegging av hjem og arbeidsplass er rutine ved legionellatilfeller, og det er det som er iverksatt nå, sier han.

«Tørt» anlegg

Ventilasjonsanlegget i bygget der kvinnen arbeidet er et såkalt «tørt» anlegg. Det vil si at det verken har befukting eller luftkjøling. Dermed skal det ikke kunne spre legionellasmitte, ifølge sykehusets tekniske sjef, Geir Brugger.

Sammen med overlege Øystein Søbstad i Helsevernetaten i Bergen kommune gjennomførte han en ekstra kontrollsjekk av ventilasjonsanlegget ved sykehuset i går. Det ble ikke funnet noe unormalt. Varmtvannsberedere og dusjhoder ble også sjekket med negativt resultat.

Prøver i hjemmet

Det er dessuten tatt prøver fra kvinnens hjemmemiljø for å se om smitten kan ha oppstått der. Det vil ta et par dager å ferdiganalysere prøvene.

Sykehuset har et kjøletårn av den typen som viste seg å være smittekilde ved de to større legionellautbruddene i Stavanger og Østfold for noen år siden, men kjøletårnet er ikke i drift på denne tiden av året.

Har god kontroll i Norge

Legionella har alltid eksistert, men tallet på smittetilfeller holder seg noenlunde konstant i Norge.

– Risikoen for smitte er blitt mindre, ikke større. Ikke noe land i Europa har så strenge retningslinjer og kontrolltiltak på dette området som Norge, sier overlege Hans Blystad ved Folkehelseinstituttet til BT.

I de siste 15 årene har tallet på tilfeller av legionella ligget på 20 til 25 tilfeller hvert år. I fjor var det 27. Det har vært to store utbrudd, det første i Stavanger i 2001 og det andre i Østfold i 2005.

Mellom tre og fem prosent av pasientene med legionella, dør av sykdommen.

Finner ikke alltid kilden

Hvert år blir det diagnostisert fem til ti tilfeller av legionellasmitte i Norge hvor man ikke finner noen kilde. Man antar at noen av disse kan være smittet i hjemmet, selv om man ikke finner bakterier i varmtvannsystemene i boligen.

Det finnes ingen enkel test for å påvise legionellabakterier, og det er heller ikke noe som husholdningene behøver å gjøre. Det er tilstrekkelig å sørge for at temperaturen i varmtvannsberederen er over 65 grader. Da dør legionellabakteriene.

Størst risiko knytter seg til dusjen og boblebad. Luftfuktere kan også være en potensiell smittekilde. Det er ikke noen fare med vann som bare renner fra kranen, og det er heller ikke farlig å svelge vann som inneholder bakterier.

BEROLIGER: Smittevernoverlege Per Espen Akselsen ved Haukeland sykehus mener det er liten grunn til frykt for at smitten kan stamme fra anlegg ved sykehuset. ¿ Sporadiske tilfeller av legionella forekommer, og så langt er det ingen ting som tyder på at smitten kommer fra kvinnens arbeidsplass, sier han.
Amundsen, Paul S.